ลูกผู้ชายต้องยอมรับความจริง!! "พล.อ.ประยุทธ์" ยืดอกรับไม่ถนัดเรื่องเศรษฐกิจ พร้อมทิ้งประโยคสุดซึ้งยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง!! ได้ใจสุดๆ

Publish 2017-03-17 17:21:22

เวลาประมาณ 10.00น. วันที่ 17 มี.ค.60 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตรอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ”

โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวปาฐกถา เรื่อง "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ" โดยย้ำว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศ แต่ปัญหาที่พบคือรายได้ไม่เพียงพอ ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องการขับเคลื่อนและผลักดันภาคการเกษตร ให้ผู้ที่อยู่ในภาคการเกษตรมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยการเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนา และศักยภาพในการแข่งขันนายกรัฐมตรี กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ และโรคระบาด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคการเกษตร ดังนั้นเกษตรกรรุ่นใหม่จะต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเอง ต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ ขณะเดียวกัน ต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการปรับโครงสร้างการเกษตร โดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ห้ามปลูกข้าว แต่แนะนำว่าไม่ควรปลูกในบางพื้นที่ เพราะอาจจะกระทบกับน้ำต้นทุนที่เก็บไว้ใช้ สำหรับผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
      
 นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำว่า เป้าหมายของรัฐบาล คือนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดัก ที่มีสาเหตุจากหลายประการ อาทิ กับดับความขัดแย้ง ความเป็นประชาธิปไตย และการขาดหลักคิดที่สมเหตุสมผล รวมถึงการออกกฎหมาย ที่จะต้องไม่มุ่งเน้นที่การบังคับ แต่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ


โดยพล.อ.ประยุทธ์ยังได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ยอมรับไม่ถนัดเศรษฐกิจ ประชาชนเข้าใจได้ สิ่งที่ลุงตู่ต้องทำ คือยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ น้อมนำพระราชดำรัส " การจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง......" โดยนำมาปฎิบัติอย่างจริงจัง ไม่ต้องตะกายดาวตามก้นฝรั่ง จะนำพาประเทศเข้าสู่โมเดล “Thailand 4.0” สมคุด หน.ทีมเศรษฐกิจ เอาแต่เดินสายจ้อรายวัน แต่ไม่อาจนำไปปฎิบัติได้ เพราะขาดคนปฎิบัติไม่เข้าใจ และไม่มีการประยุกต์ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดแล้อมในประเทศ

ขอบคุณภาพจาก Thaigovermentติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี

ติดตามข่าวอื่นๆ