จะมาโวยวายหาอะไรกัน !?!? พล.ท.นันทเดช ส่งถ้อยคำเด็ดบอกเลยงานนี้ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน มีสะอึก ...เป็นคนดีไม่เหมือนในละคร (รายละเอียด)

จะมาโวยวายหาอะไรกัน !?!? "พล.ท.นันทเดช" ส่งถ้อยคำเด็ดบอกเลยงานนี้ "กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน" มีสะอึก ...เป็นคนดีไม่เหมือนในละคร (รายละเอียด)

Publish 2017-04-11 10:51:14

จากกรณีกลุ่มกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านรวมตัวกันร้องทุกข์ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อคัดค้านรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สปท. ที่เสนอลดวาระการดำรงตำแหน่งของกำนันเหลือ 5 ปี และให้มีการประเมินผลการทำงานของผู้ใหญ่บ้านทุก 3 ปี เมื่อวานนี้(10 เมษายน 2560) ต่อมาพลโทนันทเดช ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟสบุ๊ค พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ ระบุถึงกรณีนี้ว่า


กำนัน /. ผู้ใหญ่บ้าน เป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ถ้าพวกเขาเป็นคนดี บ้านเมืองก็เจริญก้าวหน้า ประชาชนก็เป็นสุข

แต่ในละคร หรือ ภาพยนต์ ส่วนใหญ่ กำนัน /. ผู้ใหญ่บ้าน มักเป็นผู้มีอิทธิพล มีลูกสาวสวย แต่ลูกชายเลว

ดังนั้นถ้ากำนัน /. ผู้ใหญ่บ้าน เป็นคนดีไม่เหมือนใน ละคร หรือ ภาพยนต์แล้ว 4-5ปีเลือกตั้งใหม่ก็ย่อมได้รับการเลือกตั้งกลับมาอยู่ดี แล้วจะมาโวยวายหาหอก หาดาบอะไรกันครับ ยิ่งมีลูกสาวสวยยิ่งมีคนเลือกมากใหญ่

กำนันดีๆสู้เขาเถอะครับ 

ตามภาพข้างล่างนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง
 
 

ต่อมาในวันเดียวกันการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่มีน.ส.วลัยลักษณ์ ศรีอรุณ รองประธานสปท.คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง “ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน วาระการดำรงตำแหน่งกำนัน และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และร่าง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่...) พ.ศ.....” มีสาระสำคัญคือ การลดวาระการดำรงตำแหน่งของกำนันจากเดิมให้อยู่ในตำแหน่งจนถึงอายุ 60ปี เหลือให้ดำรงตำแหน่งวาระละ 5ปี โดยให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนที่เลือกจากผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นๆ ที่ลงสมัครรับเลือกเป็นกำนัน ให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 5ปี ไม่จำกัดวาระ เพื่อให้กำนันที่ได้รับเลือกจากประชาชนได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่ ไม่เกิดการผูกขาดอำนาจและสั่งสมอิทธิพลในพื้นที่ รวมทั้งการให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านทุก 3 ปี จากเดิม 5ปี


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกสปท.ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสปท.สายอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด อาทิ นายปรีชา บุตรศรี นายศานิตย์ นาคสุขศรี นายธงชัย ลืออดุลย์ นายธวัชชัย ฟักอังกูร ต่างอภิปรายแสดงความไม่เห็นด้วยกับรายงานของกมธ.การเมือง ที่เสนอให้กำนันอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5ปี เพราะจะสร้างความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่ายประชาชนในพื้นที่เป็นกลุ่มๆ จึงไม่อยากให้นำเรื่องการเมืองระดับชาติมาเชื่อมโยงกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยวาระการทำงาน 5 ปี เป็นการทำงานที่สั้นเกินไป ทำให้ไม่มีความต่อเนื่องในการทำงาน ควรให้อยู่ในตำแหน่งถึงอายุ 60 ปีตามเดิม ยิ่งให้เลือกตั้งบ่อยๆจะยิ่งสิ้นเปลืองงบประมาณ

ขณะที่นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานสปท.การเมือง กล่าวว่า ยืนยันว่า ข้อเสนอสปท.การเมืองกลั่นกรองมาอย่างรอบคอบ ขอให้สมาชิกสปท.ถอดหัวโขนเดิมออก แล้วทำหน้าที่ตัดสินใจแทนประชาชน จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า สปท.พร้อมปกป้องผลประโยชน์คนทั้งประเทศหรือไม่ แต่จะตัดสินใจอย่างไรตนพร้อมยอมรับผลการตัดสิน แต่ขอยืนยันว่า หากไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ยึดติดแนวคิดเดิมการปฏิรูปจะเกิดไม่ได้ หากปล่อยให้กำนันอยู่ในอำนาจแบบผูกขาดถึงอายุ 60 ปี ถ้าได้คนไม่ดีมาเป็นกำนันจะทำอย่างไร แต่ถ้าให้อยู่ในวาระครั้งละ 5ปี จะทำให้กำนันมีความกระตือรือร้นในการทำงานมากกว่า และการเลือกตั้งไม่ได้ทำให้สังคมแตกแยก ถ้าเลือกแล้วจบ ยอมรับกติกา ก็จะไม่เกิดความแตกแยก

ด้านนายวิทยา แก้วภราดัย สปท.การเมือง กล่าวว่า เป็นผู้เสนอแนวคิดให้กำนันอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี ที่ผ่านมาข้อเสนอใดที่ไปกระทบกับกระทรวงมหาดไทยมักมีปัญหาทุกครั้ง แต่แนวทางที่กมธ.เสนอเป็นวิธีประนีประนอมที่สุด ถ้ากำนันทำงานดี จะได้รับการเลือกตั้งต่อไปเรื่อยๆ และแก้ปัญหาการเข้าสู่ตำแหน่งกำนันที่แลกด้วยผลประโยชน์ คนที่ออกมาคัดค้านวันนี้บางคนเคยพูดกับตนว่า เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่สมุย หมดไป 7 ล้านบาท ดังนั้นจึงขอให้สปท.กล้าปฏิรูป

ทั้งนี้หลังจากที่สมาชิกอภิปรายครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมลงมติเห็นชอบรายงานฉบับดังกล่าวด้วยคะแนน 91 ต่อ27 งดออกเสียง 32 โดยให้ส่งรายงานความเห็นให้ครม.รับไปดำเนินการต่อไป

ขณะเดียวกันมีเสียงสะท้อนถึงกรณี วาระกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จากชาวบ้านใน จ.ชัยนาท ว่าในส่วนของชาวบ้าน เห็นด้วยกับการที่เปลี่ยนแปลงวาระของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากการที่มีการปรับเปลี่ยน ในทุกๆ 5 ปี จะเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ประเมินผลงานของผู้นำท้องที่ของตนเอง เพราะหากมีผลงานดีจริงก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับเลือกเข้ามาอีก แต่หากไม่มีผลงานก็ควรเปลี่ยนให้คนรุ่นใหม่ เข้ามาพัฒนาจะดีกว่า เพราะหลายคนที่เหลือเวลาอยู่ในตำแหน่งนานๆ เช่น ผู้ใหญ่บ้านที่อายุต่ำกว่า 30 ปี หรือกำนันที่อายุต่ำกว่า 40 ปี พบว่ามักจะปล่อยปละละเลยหน้าที่ เพราะถือว่ายังไงก็ไม่ถูกปลดเพราะต้องรอถึงอายุ 60 ปี จึงไม่กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่เหมือนเช่นดำรงตำแหน่งใหม่ๆ

จึงอยากให้ร่างกฎหมายลดวาระกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เหลือไม่เกิน 5 ปี และบังคับใช้ตามที่ได้เสนอมา เพราะประเทศชาติยังต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ที่สำคัญผู้นำท้องที่หลายๆพื้นที่ เมื่ออยู่นานมักพบว่ามีการสร้างอิทธิพลฝังรากลึกโดยไม่สนใจประชาชนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล