สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรเนื่องในวันสงกรานต์ แด่ท่านทั้งหลาย ประสบความสุขกาย สบายใจ

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรเนื่องในวันสงกรานต์ แด่ท่านทั้งหลาย ประสบความสุขกาย สบายใจ

Publish 2017-04-14 09:46:54

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระดำรัสว่าสงกรานต์ทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก ธรรมเนียมโบราณเราไม่สาดน้ำกันโครมๆ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่มีความผิดเพี้ยนไปมากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ. เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องช่วยกันส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ เน้นการรดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่กัน จะมีรื่นเริงกันสักนิดหน่อยก็พอประมาณ เล่นน้ำสงกรานต์ให้เหมาะสม ก็จะเกิดความดีงาม และขออำนวยพร ขออำนาจแห่งกุศลผลบุญแห่งความดีที่ทุกคนได้กระทำมาแล้ว จงร่วมกันเป็นปัจจัยอำนวยพรปีใหม่ไทย แด่ท่านทั้งหลาย ประสบความสุขกาย สบายใจ ประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม ขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสัมฤทธิ์ดังที่ประสงค์ทุกประการ
              

 

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน