ชัดเจนกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว !!! เปิดเอกสารชี้แจงจาก"สลน." กรณีสั่งไล่ออก "ธาริต" จากราชการ (รายละเอียด)

Publish 2017-04-24 11:06:54

สืบเนื่องจากกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ส่งสำนวนการไต่สวน และรายงานความเห็นกรณีชี้มูลความผิด นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เหตุร่ำรวยผิดปกติ ไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เพื่อให้ลงโทษไล่นายธาริตออกจากราชการโดยมีการแจ้งหนังสือดังกล่าวไปยังพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)โดยต้นสังกัดคือ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งกลับมายังปปช. มีการไล่นายธาริต ออกจากราชการแล้ว และยังมีหนังสือชี้แจงจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีถึงกรณีสั่งลงโทษไล่นายธาริต ออกจากราชกาล โดยระบุว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ และได้มีคำสั่งไล่นายธาริตให้พ้นจากราชการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

  


สำหรับนายธาริตนั้นได้ถูกคำสั่งคสช.ที่ 8/2557 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2557 ให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี อีกทั้งนายธาริต ยังถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดกรณีร่ำรวยผิดปกติกว่า 346 ล้านบาท และเบื้องต้นได้มีการอายัดทรัพย์สินไปแล้ว 90 ล้านบาท และปัจจุบันอยู่ระหว่างการไต่สวนขยายผลเพิ่มเติม คาดว่าอาจถูกอายัดทรัพย์สินอีกราว 100 ล้านบาทจากการตรวจพบว่ามีการย้ายเงินจำนวนดังกล่าวไปยังคนสนิท

อย่างไรก็ตามในมาตรา 80 (4) ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระบุว่า หากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ใช่ นักการเมือง ประธานศาล และผู้บริหารระดับสูง ที่ถูกชี้มูลความผิดร่ำรวยผิดปกติ ให้ประธาน ป.ป.ช. แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชา ซึ่งในที่นี้คือนายกรัฐมนตรีสั่งลงโทษ เพราะปัจจุบันนายธาริต ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งถือว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้ว แต่ปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ถูกนิยามว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอื่น จึงเข้าข่ายมาตรา 80 (4) ว่า ขณะนี้ฝ่ายเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ตอบกลับมาว่า ให้ส่งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาสำนักนายกรัฐมนตรีแทน เนื่องจากแม้ พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นผู้บังคับบัญชาทุกส่วนราชการทั้งหมด แต่ผู้บังคับบัญชาสำนักนายกรัฐมนตรีคือผู้บังคับบัญชาโดยตรงของนายธาริต


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล