ไขปริศนา?รัฐบาล “บิ๊กตู่”  ขาลง!จริงหรืออ่านวิเคราะห์ทามไลน์เสียงประชาชน

ไขปริศนา?รัฐบาล “บิ๊กตู่” ขาลง!จริงหรืออ่านวิเคราะห์ทามไลน์เสียงประชาชน

Publish 2017-05-03 15:41:32

 

              “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยแพร่ผลโผลเมื่อวันที่ 16 เมษายนโดยถามประชาชนว่า “คิดว่าสถานการณ์รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ณ วันนี้ เป็นอย่างไร?”อันดับ 1 ตอบว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วง 29.24 % เพราะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ ทั้งนักการเมืองและประชาชน และมีการใช้อำนาจตัดสินใจโดยไม่ได้รับฟังเสียงจากรอบด้าน ฯลฯ

 

            ถามว่า “จากสถานการณ์ของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ที่มีปัญหาเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร?” อันดับ 1 คิดเป็น 63.05% ตอบว่า รัฐบาลควรพิจารณาให้รอบคอบมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผลกระทบกับประชาชน

 

            ถามว่า “จากกระแสข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ประชาชนคิดว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนอะไรถึงรัฐบาล” อันดับ 1 คิดเป็น 61.85%  ตอบว่า การจำกัดสิทธิเสรีภาพมากเกินไป อาจเกิดการต่อต้าน ไม่ยอมรับ และเมื่อถามว่า “รัฐบาลควรทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้” อันดับ 1 ตอบว่า รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างเปิดกว้าง ชี้แจงเหตุผลชัดเจน ตรงไปตรงมา 70.13%

 

            จากนั้นวันที่ 22 เมษายน สวนดุสิตโพล ได้เผยแพร่ผลสำรวจ เรื่อง “5 ปัญหารุมเร้ารัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ที่ประชาชนหนักใจ”พบว่า อันดับ 1 คือ ปัญหาเศรษฐกิจ 87.92% เพราะเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลยังแก้ไม่ตก ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งเรื่องของกินของใช้แพง ราคาผลผลิตตกต่ำ

 

            อันดับ 2 การทุจริตคอร์รัปชั่น 76.61%เพราะยังพบการทุจริตจำนวนมากโดยเฉพาะโครงการต่างๆของภาครัฐ ไม่มีการตรวจสอบที่จริงจังและเข้มงวด และมีข่าวออกมาเป็นระยะ ๆในเรื่องการใช้งบประมาณจำนวนมาก ฯลฯ และอันดับ 3 ความขัดแย้งทางการเมือง 70.45%เพราะ เป็นเรื่องที่จัดการได้ยาก มีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้อง รัฐบาลยังไม่สามารถสร้างความปรองดองทางการเมืองได้อย่างแท้จริง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาบ้านเมือง ฯลฯ

 

            ต่อมาวันที่ 29 เมษายน สวนดุสิตโพล เผยแพร่ผลสำรวจเรื่อง “5 เรื่องที่ประชาชนอยากรู้เกี่ยวกับ การเมืองไทยณ วันนี้”อันดับ 1 คือการบริหารงานของรัฐบาล 70.67%เพราะเป็นเรื่องสำคัญ มีผลต่อทิศทางของบ้านเมือง อยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ มีกระแสกดดันการทำงานและอยากรู้ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ฯลฯ

 

            อันดับ 2 การเลือกตั้ง 62.47%เพราะอยากให้มีการเลือกตั้ง กำหนดวันที่ชัดเจน ได้มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย อยากรู้ว่าพรรคการเมืองและนักการเมืองจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไร ฯลฯ ส่วนอันดับ 3 การอนุมัติซื้อเรือดำน้ำ 52.11%เพราะใช้งบประมาณจำนวนมาก อยากรู้รายละเอียดและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ มีความคุ้มค่าและโปร่งใส่หรือไม่ อยากให้นำเงินไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น ฯลฯ           
        จากผลโพลทำให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถูกมองว่าอยู่ในช่วง “ขาลง” เพราะความเห็นของประชาชนเป็นไปในแง่ลบต่อรัฐบาล แต่หากลองวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว จะสามารถพิจารณาผลโผลแต่ละช่วงได้ ดังนี้

 

            1.โผลที่สำเร็จและเผยแพร่ในวันที่ 16 เมษายน จะพบว่า ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงที่ “หมุดคณะราษฎร” หายไป มีการรวมตัวของนักกิจกรรม แน่นอนความเป็นกิจกรรมทางการเมือง จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้ประชาชนวิตกกังวล

 

            2.โผลที่สำเร็จและเผยแพร่ในวันที่ 22 เมษายน นั่นเป็นจังหวะเวลาที่คนไทยเพิ่งผ่านพ้นจากการท่องเที่ยวในวันหยุดยาว หรือ เทศกาลสงกรานต์ และจากมาตราต่างๆเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนที่คลอดโดยรัฐบาล อาจทำให้สงกรานต์ปีนี้ไม่คึกคักมากนัก ยิ่งบวกกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่มีอะไรแน่นอน ก็ยิ่งสร้างความหวั่นใจแก่ประชาชนไม่น้อย

 

            3.โผลที่สำเร็จและเผยแพร่ในวันที่ 29 เมษายน เป็นจังหวะเวลาที่ประชาชนคนไทยรู้ว่ารัฐบาลอนุมัติโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีน ซึ่งตามโครงการแล้วจะใช้งบสูงถึง 35,000 ล้านบาท จึงไม่แปลกที่ประชาชนจะอยากรู้เกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐ และความเป็นไปเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำ

 

            กระนั้นก็ตาม ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในอนาคตจะดีขึ้นอยู่ไม่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารงานและโปร่งใสของรัฐบาลเอง

 

            ////////

เมืองขมิ้น

/////