ร้องขอความเป็นธรรม !!! "กลุ่มข้าราชการ"แม่ฮ่องสอน ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินหลังมีมติเพิกถอนบัญชีสอบพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Publish 2017-05-17 14:59:58

วันที่ 17 พ.ค. 2560 กลุ่มข้าราชการท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางมาขอให้ตรวจสอบที่มีมติเพิกถอนบัญชีสอบพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึงกรณีที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล มีมติให้ยกเลิกบัญชีการสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบล ซึ่งจัดสอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวนทั้ง 8 แห่ง เมื่อ 2558 ประกอบด้วย อบต. หมอกจำแป่ , อบต.แม่ตะควน , อบต.แม่กิ๊ , อบต.ห้วยโป่ง , อบต.แม่อูคอ , อบต.บ้านกาศ , อบต.แม่โถ , อบต.ขุนแม่ลาน้อย 
โดยทางมติของคณะกรรมการสอบสวนกลางพนักงานส่วนตำบล อ้างเหตุผล ถึงขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ และการคัดเลือกข้อสอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 151 คน ที่ได้บรรจุแต่งตั้งและขอรับรองบัญชีมาใช้เพื่อการเลื่อนระดับและตำแหน่ง ไปก่อนหน้าที่จะมีมติดังกล่าว 
 


กลุ่มข้าราชการท้องถิ่นแม่ฮ่องสอนที่เป็นผู้เข้าสอบ กล่าวว่า ได้เข้าสอบด้วยความสุจริตเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎระเบียบ ซึ่งมติดังกล่าวไม่เป็นธรรมกับผู้เข้าสอบ ส่งผลให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน 56 คนซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามบัญชีอาจพันจากความเป็นข้าราชการและอีก 95 คน อาจต้องกลับสู่สภาพเดิมติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล