สุดงดงาม!! ชมคลิป การก่อสร้าง "พระเมรุมาศ" พร้อมประติมากรรมประดับตกแต่งวิจิตรศิลป์ (มีคลิป)

Publish 2017-05-22 14:17:22

 การสร้างประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ โดยการออกแบบตามหลักราชประเพณีโบราณยึดแบบสมัยรัตนโกสินทร์ เพราะแบบของสมัยอยุธยาไม่มีรูปแบบที่เป็นหลักฐาน จึงดูแบบพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลทั้งนี้ การออกแบบครั้งนี้ยึดหลักไตรภูมิ ตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาและความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์คือสมมติเทพ ตามระบบเทวนิยม ซึ่งจาก 3 แนวคิดหลักนี้ก็ปรากฏเป็นแบบพระเมรุมาศในครั้งนี้ คือ แบบทรงยอดบุษบก องค์หลักจะอยู่กึ่งกลางอันหมายถึงเขาพระสุเมรุ อีก 8 มณฑป ที่อยู่รายรอบนั้นหมายถึงเขาสัตตบริภัณฑ์ อันหมายถึงระบบจักรวาล


ส่วนลวดลายประกอบ ไม่ว่าจะเป็นชั้นฐานหรือปฏิมากรรมที่ประกอบในพระเมรุมาศ ทั้งหมดจะสะท้อนถึงเรื่องระบบจักรวาลที่มีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าจะเป็นชั้นครุฑ ชั้นเทพ หรือเทวดา รวมไปถึงสัตว์หิมพานต์

นอกจากนี้ ที่พิเศษคือเสาโคมครั้งนี้จะใช้เสาครุฑ เพราะครุฑคือพาหนะของพระนารายณ์ ในแนวคิดสมมติเทพนั้น พระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระมหากษัตริย์ และขนาดของพระเมรุมาศในครั้งนี้จะใหญ่กว่า 4 ครั้งหลังที่ผ่านมา โดยพระเมรุมาศจะมีฐานกว้างด้านละ 60 เมตร สูง 50.49 เมตร และมีอาคารประกอบต่างๆ ทั้งพระที่นั่งทรงธรรม มีขนาดความสูง 20 เมตร ซึ่งจะสง่างามสมพระเกียรติ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จักรี จันทร์รอด