คลิ๊กดูเป็นมงคลชีวิต....ภาพชุดใหม่ “ช้างสำคัญ” ในหลวง ร.9 ที่แท้พระราชดำริให้ใกล้ชิดธรรมชาติ

Publish 2017-05-30 09:26:10

ภายหลัง การนำเสนอข่าว ภารกิจของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพาน ในการดูแลช้างสำคัญประจำในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ โรงช้าง พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร โดยประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนั้น
 ผู้สื่อข่าวทีนิวส์ รายงานเพิ่มเติมวันนี้ว่า การนำช้างสำคัญไปใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ  ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพช้างนั้น  แท้จริงแล้วเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  

 
โดยก่อนหน้านี้ น.สพ.มล.พิพัฒนฉัตร ดิศกุล นายสัตวแพทย์ประจำสำนักพระราชวัง เคยให้ข้อมูลว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีสายพระเนตรไปไกลในเรื่องที่เราคิดกันไม่ถึง ก็คือ ทรงรับสั่งว่าช้างต้นเหล่านี้ถึงเวลาอาหารก็จะมีคนเอาอาหารมาให้ ถ้านำไปไว้ที่โรงช้างจังหวัดลำปางและสกลนครที่มีพื้นที่ป่าให้ช้างเดินออกกำลังกายและใกล้ชิดธรรมชาติแล้ว แต่เรื่องการปรับตัวหาอาหารในป่าของช้างต้นเหล่านี้จะทำได้หรือไม่”


              “จึงทรงมีรับสั่งให้สัตวแพทย์ประจำสำนักพระราชวังพร้อมด้วยคณะทำงานเคลื่อนย้ายช้างสำคัญบางช้างไปทดลองใช้ชีวิตแบบกึ่งธรรมชาติอยู่เป็นนาน ซึ่งในระหว่างนี้ก็มีรับสั่งให้ถวายรายงานการใช้ชีวิตและการปรับตัวของช้างอย่างละเอียดเป็นประจำทุกเดือน จนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายปี จึงมีพระบรมราชานุญาตให้เคลื่อนย้ายช้างสำคัญไปไว้ที่โรงช้างต้นจังหวัดลำปาง และโรงช้างต้นจังหวัดสกลนคร”

 

 


ทั้งนี้สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รายงานล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่า ช้างต้นและช้างสำคัญที่ยืนโรง ณ โรงช้างต้น อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และโรงช้างต้น พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร ช้างสำคัญจำนวน 9 ช้าง คือ 1.พระเศวตภาสุรคเชนทร์ฯ 2.พระเศวตสุทธวิลาศฯ 3.พลายขวัญเมือง 4.พลายวันเพ็ญ 5.พลายยอดเพชร 6.พลายทองสุก 7.พระวิมลรัตนกิริณีฯ 8.พระเทพวัชรกิริณีฯ 9.พระศรีนรารัฐราชกิริณีฯ และช้างต้น จำนวน 2 เชือก

คือ พลายบุญเลิศ และพังมด ช้างสำคัญทุกช้างมีสุขภาพโดยรวมสมบูรณ์แข็งแรงดี
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ล่าสุด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เผยแพร่ภาพชุดใหม่ ภารกิจของเจ้าหน้าที่อุทยานขณะดูแลช้างสำคัญในป่าซึ่งทุกช้างมีท่าทีร่าเริงมีความสุข

 

 

 

Cr.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ชรินทร์ แช่มสาคร
HASTAG : ร.9 ช้าง