เลื่อนกับเขาด้วย!!! สตช. ขึ้นตำแหน่ง “ร.ต.อ.ดวง อยู่บำรุง” นั่งสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สถานีตำรวจจังหวัดสมุทรสาคร

Publish 2017-06-06 21:50:38

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับรองผบก.-สว. ประจำปี 2559 โดยได้เผยแพร่ 4 คำสั่ง ประกอบด้วย คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 247-250 ลงวันที่ 4 มิถุนายน .2560 โดยคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 247 มีทั้งสิ้น 293 ตำแหน่ง คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 248 มีทั้งสิ้น 350 ตำแหน่ง คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 249 มีทั้งสิ้น 350 ตำแหน่ง คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 250 มีทั้งสิ้น 412 ตำแหน่ง และตามคำสั่งที่ 248/2560 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 250 ได้ปรากฏชื่อ ร.ต.อ.ดวง อยู่บำรุง ซึ่งเป็นบุตรชายของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ได้รับการเลื่อนตำแหน่งด้วย โดย ได้มีการระบุรายละเอียดไว้ว่า ร.ต.อ.ดวง อยู่บำรุง ตำแหน่งเดิม นว.(สบ.1) ผบก.สบ.4. ได้ปรับขึ้นตำแหน่งใหม่ เป็นสารวัตรฝ่ายอำนวยการ สถานีตำรวจจังหวัดสมุทรสาคร (สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร)ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล