มาแล้วครับ!!! "เหวง"อวดทัศนะ ยกกฎหมายซัด"พลเอกประยุทธ์" จะปฏิรูปประเทศต้องไม่มีรัฐประหารอีกต่อไป จี้ตามล่าผู้สั่งสังหารคนเสื้อแดงสองมือเปล่า

Publish 2017-06-17 14:04:12

วันที่ 17 มิ.ย. 60 นพ.เหวง โตจิราการ แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "นพ.เหวง โตจิราการ" โดยมีเนื้อหาและใจความ เกี่ยวกับเรื่องที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา” เมื่อคืนวันที่ 16 มิถุนายน ว่า
เห็นคำถาม ห้าสิบข้อของนรม.แล้ว
ประจักษ์ในความตั้งใจจริงของนรม.
ก็เลยจะร่วมขอเสนอข้อคิดเห็นในภาพรวม โดยไม่แยกตอบเป็นข้อๆ จนครบห้าสิบข้อตามที่นรม.ตั้งโจทย์ไว้
“จะปฏิรูปประเทศในปัจจุบันอย่างไร”
การปฏิรูปประเทศที่จะทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าทัดเทียมสามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศ เป็นประเทศที่ “มั่นคง มั่งคั่งและพัฒนา”
ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจแข็งแรงยั่งยืนได้นั้น
1.ต้องทำให้การรัฐประหารเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป
1.1.“การรัฐประหารที่ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ จะต้องได้รับการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด”ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฏหมายอาญามาตรา113
(มาตรา 113 ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อ
(1) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
(2) ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ
(3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร 
ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต)
1.2.โครงสร้างและสายการบังคับบัญชาการของกองทัพ “ต้องไม่เปิดช่องให้มีการใช้กำลังของกองทัพเข้ามาดำเนินการกับความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศไม่ว่ากรณีใด”
กองทัพต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและอยู่ในการบังคับบัญชาการของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีหน้าที่พิทักษ์รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษาเอกราชอธิปไตยของประเทศชาติ เท่านั้น (ไม่มีหน้าที่รัฐประหาร)
2.กระบวนการทางยุติธรรมทั้งหลายต้องเคารพและเคร่งครัดในหลัก “นิติรัฐ นิติธรรม” “ต้องไม่เลือกปฏิบัติ” “ต้องไม่มีสองมาตรฐาน”
2.1.ผู้สั่งการในการสังหารประชาชนสองมือเปล่าในเหตุการณ์ เมษา-พฤษภา 53 ต้องได้รับการดำเนินการตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด
2.2. “ต้องห้ามใช้กำลังทหารในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนภายในประเทศไม่ว่ากรณีใด”
เช่นที่ได้วางรากฐานไว้แล้วในสมัยรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน 
ผู้ละเมิดต้องได้รับโทษตามกฎหมาย และไม่อาจจะคุ้มครองตนเองโดยออก “นิรโทษกรรมให้ตนเอง”
ทั้งหมดนี้เสนอให้ประชาชนทั้งประเทศร่วมพิจารณาว่าจะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร

 

 


Cr.นพ.เหวง โตจิราการติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จิรศักดิ์ ทิตตยานนท์