ประชาชนคิดอย่างไร? กับ“การเลือกตั้ง”!?!?  สวนดุสิตโพล เผยโพล พฤติกรรมนักการเมืองเปลี่ยนแปลงยาก ยังคงแบ่งพรรคแบ่งพวกและน่าจะเป็นคนกลุ่มเดิม

ประชาชนคิดอย่างไร? กับ“การเลือกตั้ง”!?!? "สวนดุสิตโพล" เผยโพล พฤติกรรมนักการเมืองเปลี่ยนแปลงยาก ยังคงแบ่งพรรคแบ่งพวกและน่าจะเป็นคนกลุ่มเดิม

Publish 2017-06-18 10:46:26

ข่าวการเลือกตั้งยังคงเป็นประเด็นร้อน และมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มบุคคลต่างๆ โดยเฉพาะฝ่ายการเมืองออกมาเป็นระยะๆ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาแล้วก็ตาม ก็ใช่ว่า
การเลือกตั้งทั่วไป และการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่จะเกิดขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้ง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
ทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 1,237 คน ระหว่างวันที่13-17 มิถุนายน 2560 สรุปผลได้ ดังนี้
ร้อยละ 28.29 เพราะอยากเห็นบ้านเมืองก้าวหน้า และการเลือกตั้งมีผลต่อการพัฒนาประเทศ ขณะที่ร้อย 26.19 นั้น ต้องการให้เห็นไปตามโรดแมปของนายกรัฐมนตรี เพราะอยากให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รองลงมา ร้อยละ 21.75 อยากให้มีการเลือกภายในปี 2561 เพราะเป็นเวลาที่เหมาะสม ทุกฝ่ายมีเวลาเตรียมความพร้อมได้มากขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อถามประชาชนคิดว่าการเลือกตั้งในครั้งที่จะถึงนี้น่าจะได้ ส.ส.เข้าสภาฯ แบบใด โดยประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.62 เชื่อว่าจะต้องได้ ส.ส. ดีขึ้นกว่าทุกครั้ง เพรารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะทำให้ได้นักการเมืองที่ดีเข้ามาทำงาน คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ และมีความตื่นตัวกับการเลือกตั้งในครั้งที่จะถึงนี้


ส่วนร้อยละ 46.80 เห็นว่า เหมือนเดิม เพราะพฤติกรรมนักการเมืองเปลี่ยนแปลงยาก ยังคงมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก และน่าจะเป็นคนกลุ่มเดิม หน้าเดิม ที่เข้ามา อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้แย่กว่าทุกครั้งนี้ มีน้อยสุด คือ ร้อยละ 5.58

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล