พล.อ.ประยุทธ์อยู่ต่อ !!! "สุเทพ-ไพบูลย์" ยัน หนุนสุดใจให้เป็นนายกต่อ คล้องจองผลนิด้าโพล ปชช.ส่วนใหญ่วางใจเช่นกัน (รายละเอียด)

Publish 2017-06-27 14:52:14

นั่นก็คือรวมระหว่างวุฒิสภากับสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีอยู่ 700 เสียงให้ได้มากกว่ากึ่งหนึ่งก็คือ 376 เสียงขึ้นไป ไม่ใช่เรื่องง่ายแม้คสช.หรือพล.อ.ประยุทธ์ จะมีวุฒิสมาชิกสนับสนุนอยู่แล้ว 250 เสียงก็ตาม หากพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย ไม่สนับสนุนแล้ว โอกาสที่พลเอกประยุทธ์ ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้
 
แต่นิด้าโพลก็ได้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ โดยเฉพาะกับคำถามที่ว่าประชาชนคิดอย่างไร หากจะมีพรรคการเมืองใหม่ เพื่อสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี หลังจากการเลือกตั้ง
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน  โดยมีคำถามที่น่าสนใจ ว่า..

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีหากจะมีการจัดตั้งพรรคการเมืองพรรคใหม่ขึ้นมา เพื่อสนับสนุนรัฐบาลชุดปัจจุบัน พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.52 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ ต้องการเห็นทางออกใหม่ ๆ ที่ช่วยลดความขัดแย้งและความวุ่นวายทางการเมือง และหากเข้ามาอย่างถูกต้องประชาชนก็ไม่ได้ติดขัดประการใด หากมีพรรคที่สนับสนุนรัฐบาลชุดปัจจุบันก็จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาของประเทศ และสานต่อนโยบายต่าง ๆ ที่ได้ทำไว้แล้ว และเป็นการสนับสนุนให้รัฐบาลชุดปัจจุบันได้บริหารประเทศต่อไป 

รองลงมา ร้อยละ 31.28 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะ เป็นการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันการบริหารประเทศ มีหลายอย่างที่ยังแก้ไขได้ไม่ดี โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศ ปากท้องของประชาชน หากยังได้รัฐบาลชุดเดิม ประเทศชาติอาจจะไม่ก้าวหน้า ประชาชนถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในบางเรื่อง ทำได้ไม่เต็มที่ ควรจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ และเลือกนักการเมืองที่เก่งและมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศเข้ามาแทน

และ ร้อยละ15.20  ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ


จากผลโพลที่ออกมา แสดงถึงกระแสตอบรับ มั่นใจและไว้ว้างใจของพี่น้องประชาชน ในตัวพล.อ.ประยุทธ์ ให้อยู่บริหารประเทศต่อไป  แม้วันนี้พรรคที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จะจัดตั้งขึ้นใหม่มีแต่เพียงพรรคของนายไพบูลย์ นิติตะวัน เท่านั้นที่ประกาศตัวออกมา ก็ตาม แต่ที่น่าจับตาไม่แพ้กัน ก็คือบทบาทของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการกปปส. ที่ได้ประกาศตัวชัดเจนว่า จะยังคงสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ต่อไป

หากแม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เคยสังกัดอยู่แต่ก่อนไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ แต่หนทางที่นายสุเทพ จะหันมาสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่ง พรรคการเมืองใด เพื่อหนุนพลเอกประยุทธ์ ก็เป็นไปได้โดยที่งไม่จำเป็นต้องเข้ามามีตำแหน่งในพรรคการเมืองแต่อย่างไร 

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่30 พ.ค.ที่ผ่าน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ยืนยันว่ายังสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ให้เป็นนายกฯต่อไป แม้ว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปก็ตาม เพราะเชื่อว่าพล.อ.ประยุทธ์ มีความสามารถ มีความกล้าที่จะเป็นคนกลางที่จะทำการปฏิรูปประเทศไทย ช่วงเวลาไม่กี่ปีในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยได้คนอย่างพล.อ.ประยุทธ์ มาบริหารประเทศ ตนพูดในฐานะกระบอกเสียงมวลมหาประชาชน


อย่างไรก็ตามต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะ ในอนาคตอันใกล้นี้ท่าทีของนายสุเทพ จะเป็นอย่างไร จะมีการจัดตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯต่อหรือไม่  ที่สำคัญก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้ขอบคุณ นายสุเทพที่ให้การสนับสนุนอีกด้วยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล