เขาเป็นใครนายกถึงเอ่ยปากชม!! นายกฯ เอ่ยปากชม น้องบุ๋ม ช่วยเหลือสังคมแบบอย่างที่ดีตามรอยพระบาท รัชกาลที่ 9

เขาเป็นใครนายกถึงเอ่ยปากชม!! นายกฯ เอ่ยปากชม น้องบุ๋ม ช่วยเหลือสังคมแบบอย่างที่ดีตามรอยพระบาท รัชกาลที่ 9

Publish 2017-07-01 08:37:02         วันที่ 30 มิ.ย.60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า"การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งรัฐบาลนี้ยกระดับให้เป็น “วาระแห่งชาติ” เนื่องจากเกี่ยวพันกับหลายภาคส่วน และส่งผลกระทบรุนแรง ทั้งด้านความมั่นคง, เศรษฐกิจ และสังคม  ประกอบ ไปด้วยปัญหาเชื่อมโยงมากมาย ทั้งแรงงานทาส,  แรงงานต่างด้าว, ขอทาน, โสเภณีและการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น   
 ความเสียทางเศรษฐกิจ เฉพาะในส่วนของการประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) ที่เชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์และแรงงานทาส หากเราไม่ดำเนินการแก้ไข อาจถูกกีดกันสินค้าประมง มูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี เมื่อรัฐบาลและ คสช.เข้ามา ได้จัดการกับปัญหาอย่างครบวงจร ส่งผลให้รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ของประเทศไทย มีผลการจัดอันดับ “ดีขึ้น” ในปีที่ผ่านมา  
 

          และคงอยู่ในระดับเดิมในปีนี้ ซึ่งมีผลการดำเนินการคืบหน้ามาโดยลำดับ สืบเนื่องมาจากความทุ่มเทและบูรณาการกัน ของหลายหน่วยงาน ทั้งในด้านการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ, การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด, การป้องกันผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อ คุ้มครองเหยื่อและพยาน และการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและระหว่างประเทศ   
ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่มากมาย เราก็จะพยายามดำเนินการต่อไปนะครับไม่ได้ท้อถอย ไม่ได้ท้อแท้ เพราะเราทำเพื่อประเทศไทยของเราสิ่งที่สำคัญกว่าการประเมินใดๆ นั้น ซึ่งเป็นมุมมองจากภายนอก ก็คือการปกป้องคุ้มครอง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ของทุกคน ทั้งคนไทยและทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยไทย ภายใต้หลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเป็นสำคัญ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันแก้ปัญหาเรื้อรังของประเทศนี้ ให้ได้อย่างยั่งยืน   


          


          ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ จากข้าราชการพลเรือน – ตำรวจ – ทหาร – อัยการ – ศาล เราต้องช่วยกันขจัดวงจรค้ามนุษย์ออกจากบ้านเมืองของเราให้ได้นะครับ รัฐบาลจะเข้มงวด ลงโทษ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดตามคดีทุกคดี โดยผู้ที่ไม่สามารถทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพนั้น หากมีการเรียกรับผลประโยชน์ด้วย จะต้องมีการปรับย้าย สอบสวนในทันที เมื่อพบว่ามีการกระทำผิดจริง ก็ต้องมีโทษทั้งทางอาญา และทางวินัย ไล่ออก  ปลดออก ด้วยนะครับ ก็ขอเตือนไว้ก่อนนะครับ จากนี้เราต้องจริงจังในเรื่องที่ยังเป็นข้อสังเกต กลับมาในครั้งนี้ทุกเรื่องนะครับ  
ในการนี้ ขอชื่นชมคุณวีรวรรณ มอสบี้ หรือ “น้องบุ๋ม” นักกิจกรรมหญิงไทย ผู้ก่อตั้งโครงการฮัก (HUG Project) เพื่อช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยได้รับการยกย่องให้เป็นนักต่อสู้ด้านการค้ามนุษย์ หรือ “TIP Hero”จากผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 8 ประเทศ ซึ่งน้องบุ๋มได้ยกย่องพระเกียรติคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และทรงเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยความเสียสละอีกด้วย ก็ขอให้ร่วมมือกับทางราชการต่อไปด้วยนะครับ" ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน