ประชาชนเห็นด้วยไหม!! สปท. มีมติ ตัดงบประมาณ อ้างดูงานต่างประเทศของสภา ส่วนใหญ่เห็นตรงกัน ไร้ประโยชน์ เปลืองงบ เสียเวลา เที่ยวมากว่าได้งาน

ประชาชนเห็นด้วยไหม!! สปท. มีมติ ตัดงบประมาณ อ้างดูงานต่างประเทศของสภา ส่วนใหญ่เห็นตรงกัน ไร้ประโยชน์ เปลืองงบ เสียเวลา เที่ยวมากว่าได้งาน

Publish 2017-07-03 17:13:47

มีสมาชิกบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการตัดงบประมาณการไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ เช่น นายดุสิต เครืองาม สมาชิก สปท. อภิปรายว่า การไปดูงานต่างประเทศทำให้กรรมาธิการได้รับความรู้และข้อมูลเชิงลึกจากสถานที่จริง ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ และเป็นการละลายพฤติกรรมให้สมาชิกสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น 

วันที่ 3 ก.ค. 60 — ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) วันนี้ (3 ก.ค.) สปท. มีมติ เห็นชอบ 88 เสียงไม่เห็นด้วย 12 เสียง ในรายงานเรื่องการปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภา ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

โดยมีสมาชิกบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการตัดงบประมาณการไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ เช่น นายดุสิต เครืองาม สมาชิก สปท. อภิปรายว่า การไปดูงานต่างประเทศทำให้กรรมาธิการได้รับความรู้และข้อมูลเชิงลึกจากสถานที่จริง ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ และเป็นการละลายพฤติกรรมให้สมาชิกสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น

ขณะเดียวกัน หากรัฐสภาไม่จัดสรรงบประมาณให้สมาชิกไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ในอนาคตอาจมีภาคเอกชนเสนอตัวเป็นสปอนเซอร์ให้ทุนไปต่างประเทศแทน ซึ่งจะทำให้รัฐสภาเสียภาพลักษณ์ ดังนั้น รัฐสภาจึงควรคงงบประมาณการศึกษาดูงานต่างประเทศไว้ แต่กำหนดระเบียบการบริษัทเอกชนประมูลการจัดทัวร์อย่างเข้มงวด มีตารางกิจกรรมอย่างชัดเจน ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบอย่างจริงจัง และให้มีการจัดทำรายงานผลการดูงานมานำเสนอต่อรัฐสภา

ด้าน นายกษิต ภิรมย์ สมาชิก สปท. ยืนยัน การไปดูงานต่างประเทศเสียเวลา และเสียงบประมาณภาครัฐ ถ้าอยากจะรู้ข้อมูลจากประเทศไหน ก็ให้สถานทูตจากประเทศนั้น ๆ ในกรุงเทพฯ มาให้ข้อมูลแทน แต่หากมีความจำเป็นจะต้องไปดูงานจริง ต้องทำให้เป็นกิจจะลักษณะ ไม่ใช่ไปเที่ยว และรบกวนเวลางานเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ประธาน สปท. จะนำรายงานฉบับดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไปติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน