บุญของประเทศไทย.. ครม.อนุมัติโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี อัดเงินลงฐานราก 22,800 ล้านบาท

บุญของประเทศไทย.. ครม.อนุมัติโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี อัดเงินลงฐานราก 22,800 ล้านบาท

Publish 2017-07-04 17:34:31

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของเกษตรกรในระดับฐานราก และช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการสนับสนุนเงินลงทุนเริ่มต้นให้กับเกษตรกรในชุมชน 9,101 แห่ง แห่งละ 2.5 ล้านบาท รวม 22,800 ล้านบาท โดยคาดการณ์จะมีเกษตรกรได้ประโยชน์ 4 ล้านคน จากจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ 5-6 ล้านคน โดยแต่ละชุมชนจะต้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยชุมชนละ 500 คน 
โดยหในโครงการเกษตรกรจะต้องดำเนินการ 8 โครงการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การทำปาร์มชุมชน การเลี้ยงสัตว์เล็ก การทำประมง และการปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งแต่ละชุมชนสามารถเลือกทำโครงการที่ต้องการได้ โดยหลังจากครม.อนุมัติ จะสามารถขับเคลื่อนงานทันทีและชุมชนจะได้รับเงินไม่เกิน 15 ก.ค. 2560  เนื่องจากขณะนี้มีคณะทำงานที่มีนายอำเภอเป็นประธาน ร่วมกับอบต.และเกษตรจังหวัดเข้ามามีส่วนในการคัดเลือกเกษตรกรที่มีรายได้น้อย และขึ้นทะเบียนไว้แล้ว
 
ทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าจ้างในการดำเนินโครงการตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าโครงการ โดยได้มีการกำหนดเงินค่าจ้างของเกษตรกรจะต้องไม่ต่ำกว่า 50% ของ 2.5 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเป็นค่าบริหารจัดการ โดยหลังจากนั้นจะต้องช่วยกันบริหารโครงการให้เดินหน้าทุกแห่งให้ได้ภายใน 60 วัน ซึ่งคณะทำงานแต่ละชุมชนอาจจะตั้งกองทุนเพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ได้ และต่อยอดเงินลงทุนเพื่อหมุนเวียนเงินในโครงการให้เดินหน้าต่อไปได้ 
 พลเอกฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ยืนยันโครงการนี้ ไม่ใช่โครงการแจกเงินให้กับเกษตรกรเหมือนที่ผ่านมา แต่เป็นการนำเงินลงไปเป็นทุนต่อยอดเพื่อให้เกษตรกรรู้จักเรียนรู้ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. กว่า 882 แห่งทั่วประเทศ และพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน นับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากที่ได้มากกว่าการใส่เงินลงสู่ระบบเพียงแค่ครั้งเดียว

"เราเริ่มทำปีนี้ปีแรก เพราะไม่อยากให้เงินแบบแจกเหมือนรัฐบาลที่ผ่านๆมา ซึ่งโครงการ 9101 นี้ 9 หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ(ร.9), 10 หมายถึง 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร(ร.10) และ 1 หมายถึงปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน เป็นโครงการตามรอยพ่อว่าจะทำให้การเกษตรยั่งยืนขึ้น ซึ่งเชื่อว่าเกษตรกรจะเรียนรู้ พึ่งพาตัวเองจากเงินตั้งต้นส่วนนี้ จากนั้นถ้าได้ผลผลิตล็อตนี้มา ก็ให้เขาบริหารจัดการกันเอง อาจจะตั้งกองทุนขึ้นมาบริหารสินค้าและรายได้กันเอง "พลเอกฉัตรชัย กล่าวติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จันทรา