รีบดู รีบแชร์ !! ครม.อนุมัติแล้ว 1,581 ล้านบาท ให้สวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ส่วนบัตรใช้ทำอะไรได้บ้าง เช็คได้ที่นี่

Publish 2017-07-11 19:25:58

ครม. มีมติเห็นชอบงบประมาณ 1,581 ล้านบาท เพื่อให้กรมบัญชีกลางจัดทำบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะออกบัตรให้ตามจำนวนสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อย หลังจากที่ตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จสิ้นแล้ว จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 14.1 ล้านคน 

วันที่ 11 ก.ค. 60 — นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 11 ก.ค. 2560 ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบงบประมาณ 1,581 ล้านบาท เพื่อให้กรมบัญชีกลางจัดทำบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะออกบัตรให้ตามจำนวนสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อย หลังจากที่ตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จสิ้นแล้ว จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 14.1 ล้านคน โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป

สำหรับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยจะมีลักษณะ 2 ชิปการ์ด ในบัตรเดียว มีแถบแม่เหล็ก มีรูปแสดงตัวตน แบ่งเป็น “ชิปตัวแรก” ใช้บริการขนส่งคมนาคม ชำระค่าบริการ เช่น รถไฟ, ขสมก. และ บขส. เป็นต้น และจะเชื่อมกับระบบตั๋วร่วมแมงมุมของกระทรวงคมนาคม ส่วน “ชิปตัวที่ 2” จะใช้ร่วมกับเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ชำระค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา, ซื้อสินค้าร้านธงฟ้า, ซื้อก๊าซหุงต้ม และสามารถใช้ร่วมกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “อี มันนี่” ได้อีกด้วย โดยสามารถเติมเงินเข้าไปได้ หากจำนวนเงินในบัตรที่ทางรัฐบาลอุดหนุนสวัสดิการใช้ครบตามวงเงิน

 

 

นอกจากนี้ ในอนาคตยังสามารถรับโอนเงินสวัสดิการอื่น ๆ จากทางรัฐบาล เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพคนพิการ และสิ่งที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือในเรื่องอื่น ๆ โดยภายในบัตรจะมีการกำหนดวงเงินแต่ละประเภทว่า จะให้จำนวนเท่าไร ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ยังไม่สามารถระบุได้