ธิดา ถาวรเศรษฐ ติง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ - สังคม ไม่อิงการเมือง ชี้ ระบอบเผด็จการ ประเทศโตยาก

"ธิดา ถาวรเศรษฐ" ติง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ - สังคม ไม่อิงการเมือง ชี้ ระบอบเผด็จการ ประเทศโตยาก

Publish 2017-07-12 17:29:38


(12 ก.ค.) นางธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานที่ปรึกษาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เฟซบุ๊กไลฟ์ ประเด็น “ผ่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ฉบับที่ 12 ว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถูกสร้างขึ้นในยุคเผด็จการจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จึงจะเห็นว่า หากเป็นการเมืองแบบประชาธิปไตย ก็จะสร้างเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี หรือ เป็นรัฐสวัสดิการ แต่แผนฯฉบับใหม่นี้ ตัดขาดจากการเมือง จึงทำให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไม่สนใจปัญหาการเมืองและเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียม ดังนั้น จึงไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติได้ 
ทั้งนี้ หากต้องการสร้างอนาคตของประเทศ จะต้องระบุด้วยว่า การเมืองการปกครองเป็นอย่างไร สังคมอยู่ด้วยอุดมการณ์แบบใด อยู่ด้วยอุดมการณ์เสรีนิยมหรือไม่ 

“เพราะถ้าสังคมคอมมิวนิสต์เขาก็จะตั้งเป้าไว้อีกแบบหนึ่ง แต่ต้องขึ้นอยู่กับการเมืองการปกครอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมือง มีประเทศไทยที่พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ทัศนะของดิฉัน เมื่อคุณถูกจำกัดขีดเส้นด้วยระบอบเผด็จการ แม้คุณจะเก่งแค่ไหน มันก็ยากที่จะสำเร็จ เหมือน 8-10 ปีมานี้ ที่มีการปิดสนามบิน ปิดกรุงเทพฯ เจอรัฐประหาร แล้วจีดีพีจะขึ้นได้อย่างไร” นางธิดา กล่าว
 นางธิดา กล่าวว่า เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไม่คำนึงถึงการเมืองและสิทธิเสรีภาพ ก็จะไม่คำนึงถึงความเท่าเทียมอย่างแท้จริง จึงไม่ต้องพูดถึงหลักนิติธรรม เมื่อสังคมไม่มีความยุติธรรมแล้วจะพัฒนาได้อย่างไร นอกนากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังตัดขาดจากพันธสัญญาระหว่างประเทศ ไม่มีการพูดถึงหลักสิทธิมนุษยชน 

นางธิดา กล่าวว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาที่คู่กับเศรษฐกิจแบบใดก็ได้ แต่ในแผนฯกลับไม่เห็นว่าต้องการพัฒนาอย่างไร อยากได้ระบบรัฐสวัสดิการหรือไม่ ซึ่งทั้งหมดมีแต่ความคลุมเครือ แม้แต่การพัฒนาด้านการศึกษาก็ยังไม่ชัดเจน เชื่อว่าปัญหาการเมืองทำให้เป็นแบนี้ 

“ในแผนฯกลับไปเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม หรือทำให้คนไทยสมบูรณ์ ถามว่าคนไทยแบบไหนสมบูรณ์ เรื่องความมั่นคงก็พูดเป้าหมายอธิปไตย ถามว่าใครจะมายึดประเทศไทย เป้าหมายระบบบริหารจัดการภาครัฐ ก็ไม่พูดถึงนิติธรรม ไม่พูดถึงการรับใช้ประชาชน และการตรวจสอบ ยังคิดถึงการเป็นเจ้าคนนายคนอยู่ ” นางธิดา กล่าวติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

แสน มวลมิตร

ติดตามข่าวอื่นๆ