“ศิริราช”ชวนออมเงินแลกกระปุกที่ระลึกอุปกรณ์ทรงงาน “ร.9” สมทบทุนสร้างตึก“นวมินทรบพิตร 84 พรรษา”

“ศิริราช”ชวนออมเงินแลกกระปุกที่ระลึกอุปกรณ์ทรงงาน “ร.9” สมทบทุนสร้างตึก“นวมินทรบพิตร 84 พรรษา”

Publish 2017-07-13 15:23:32

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “#ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” ซึ่งเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการออมและการแบ่งปันแก่สังคมไทย เชิญชวนประชาชนนำเงินออมในกระปุกส่วนตัวมาแลกกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เพื่อนำเงินออมดังกล่าวมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์ของคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล นอกจากนี้เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการออมตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และได้ปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการออมและการใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียง เมื่ออยู่อย่างพอเพียงก็สามารถเป็น “ผู้ให้” คืนกลับสู่สังคมและประเทศชาติได้ 

 สำหรับกระปุกออมเงินสัญลักษณ์จำลองอุปกรณ์ทรงงาน มี 3 แบบ คือ 1.วิทยุสื่อสาร เปิดรับแลกกระปุกระหว่างวันที่ 28 ก.ค.-20 ส.ค.2560  2.กล้องถ่ายรูป เปิดรับแลกกระปุกระหว่างวันที่ 21 ส.ค.-20 ก.ย.2560  3.พระราชพาหนะทรงงาน เปิดรับแลกกระปุกระหว่างวันที่ 21 ก.ย.-20 ต.ค.2560  ซึ่งในแต่ละชิ้นมีเรื่องราวที่น่าประทับใจในความห่วงใย พระอัจฉริยภาพและทรงเป็นผู้เสียสละเพื่อความสุขของประชาชนอย่างแท้จริง  ส่วนขั้นตอนการร่วมโครงการ เริ่มจากออมเงินให้เต็มกระปุกขนาดใดก็ได้แล้วนำมาแลกรับกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงานตามช่วงเวลาข้างต้น ใน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.เว็บไซต์ www.savingforgiving.com 2.โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และ 3.แลกในกิจกรรมโรดโชว์ที่ห้างสรรพสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนด 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน