คนไทย รับได้ กองทัพซื้ออาวุธ แต่ขอเถอะ ชี้แจงให้ชัดเจน อย่าอ้าง รัฐธรรมนูญ อีกเลย เข้าทาง ศรีสุวรรณ เปล่าๆ

"คนไทย" รับได้ "กองทัพซื้ออาวุธ" แต่ขอเถอะ "ชี้แจงให้ชัดเจน" อย่าอ้าง "รัฐธรรมนูญ" อีกเลย เข้าทาง "ศรีสุวรรณ" เปล่าๆ

Publish 2017-07-14 09:48:19


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช. ) เป็นประธานเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบโครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น แบบ T-50 TH ระยะที่ 2 จำนวน 8 เครื่องของกองทัพอากาศ วงเงินประมาณ 8,800 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณ 3 ปี โครงการนี้ พี่ใหญ่ "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เสนอเพื่อเสริมศักยภาพของกองทัพ ด้วยการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่เพิ่ม ทดแทนของเก่าซึ่งใช้งานมาอย่างยาวนาน

เรื่องนี้ถูกท้วงติงโดยนักประท้วงเจ้าเก่าขาประจำอย่าง "นายศรีสุวรรณ จรรยา" เลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ที่ชี้ให้เห็นโดยประมาณว่า ด้วย ณ ขณะนี้ที่ประเทศไทยอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง ข้าวยากหมากแพง ประชาชนมีรายได้ไม่พอรายจ่าย จึงเห็นว่า รัฐควรระงับโครงการดังกล่าวไว้ก่อน เพราะยังไม่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน
 

นายศรีสุวรรณ อ้างว่า หากรัฐบาลยังดื้อดึงเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปก็อาจเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะมาตรา 62 ที่รัฐต้องคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังของประเทศเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 62 วรรคแรกบัญญัติ ว่า "รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐ มีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืน ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และจัดระบบภาษี ให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม"

แน่นอน ไม่ต้องถึงมือศาลรัฐธรรมนูญ ก็สามารถตีความได้ว่า การจัดซื้ออาวุธของกองทัพย่อมไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ อย่างที่ "นายศรีสุวรรณ" อ้าง เพราะกองทัพสามารถอ้างถึงความจำเป็นในการจัดหาเพื่อความมั่นคง 

กระนั้นก็ตาม กองทัพอากาศ โดย โฆษกฯ กลับชี้แจงว่า การจัดซื้ออาวุธครั้งนี้ นอกจากจะไม่ขัดรัฐธรรมนูญแล้ว ยังเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้รัฐต้องมีกำลังทหารไว้เพื่อปกป้องประเทศ 

นอกจากนี้ยังอ้างรัฐธรรมนูญ โดยบอกว่า การจัดซื้ออาวุธนั้นสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ โดยยกมาตรา 3 วรรคสอง ทั้งที่บัญญัติว่า "รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ ประชาชนโดยรวม" 

และมาตรา 52 ที่บัญญัติว่า "รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ 

กําลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย"เมื่ออธิบายแบบนี้ จึงเข้าทางนักประท้วงเจ้าเก่าอย่าง "นายศรีสุวรรณ" ที่ออกมาตอกกลับอย่างไม่เลือกน่าและดูจะได้รับความสนใจ โดย "นายศรีสุวรรณ" เตรียมแถลงโต้ตอบอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 กรกฎาคม

ความจำเป็นของกองทัพในการจัดหาอาวุธนั้น เชื่อว่า คนไทยส่วนใหญ่รับได้เมื่อได้รับการอธิบายอย่างมีเหตุผล แต่การอ้างในลักษณะ "มันไม่ใช่" แบบนี้ ย่อมไม่เกิดผลดีต่อกองทัพเอง 


คนไทยเราพร้อมทำความเข้าใจในเจตนาดี แต่การอ้างรัฐธรรมนูญนับว่าไม่เข้าทีเอาเลย เพราะไม่อย่างนั้น ทุกหน่วยงานคงยกรัฐธรรมนูญขึ้นมาของบประมาณรัฐกันหมดแล้ว.
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

แสน มวลมิตร