พระมหากรุณาธิคุณมากล้น!! 18 ก.ค. น้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ครบรอบ 22 ปี

พระมหากรุณาธิคุณมากล้น!! 18 ก.ค. น้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ครบรอบ 22 ปี

Publish 2017-07-18 05:07:12

เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกองทัพเรือมาโดยตลอด โดยกองทัพเรือได้ถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทในการจัดเรือหลวงจันทร และเรือหลวงศุกร์ถวายเป็นพระราชพาหนะเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเล ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ถวายการรับใช้อย่างใกล้ชิด
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ครบรอบปี ที่ 22 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ซึ่ง การนี้ทางกองทัพเรือ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนชนนี กองทัพเรือ จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต


กองทัพเรือ โดยกรมอุทกศาสตร์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบปีที่ 22 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. โดยมีพลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ และมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล หรือผู้แทน และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่เขต พระโขนง - บางนา ร่วมพิธีฯ ณ อาคารกองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 


สำหรับการจัดพิธีฯ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกองทัพเรือมาโดยตลอด โดยกองทัพเรือได้ถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทในการจัดเรือหลวงจันทร และเรือหลวงศุกร์ถวายเป็นพระราชพาหนะเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเล ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ถวายการรับใช้อย่างใกล้ชิด ซึ่งในคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี ทางกองทัพเรือ โดย กรมอุทกศาสตร์ ถือเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเรือหลวงจันทร และ เรือหลวงศุกร์ จึงได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา โดยระยะแรกได้จัดบนเรือหลวงจันทร และเรือหลวงศุกร์ จนเมื่อกรมอุทกศาสตร์ ได้ย้ายที่ทำการจากกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม มาอยู่ที่ตั้งแห่งใหม่ที่บางนา จึงได้มีการย้ายสถานที่ประกอบพิธี มาเป็นอาคารกองบังคับการกรมอุทกศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน


โดยมีกำหนดการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ดังนี้
09.10 น. หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่เขตพระโขนง-บางนา ถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
10.00 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ ถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
10.30 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายเครื่องสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์


ผู้บัญชาการทหารเรือ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา
ผู้บัญชาการทหารเรือ กรวดน้ำอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกราบลาพระรัตนตรัย เสร็จสิ้นพิธี

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล