ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน....ในหลวงร.10ทรงตระหนักถึงปัญหาโรคร้าย มะเร็ง จัดตั้งศูนย์บำบัดรักษามะเร็งแบบครบวงจรแห่งแรกในไทย

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน....ในหลวงร.10ทรงตระหนักถึงปัญหาโรคร้าย มะเร็ง จัดตั้งศูนย์บำบัดรักษามะเร็งแบบครบวงจรแห่งแรกในไทย

Publish 2017-07-25 12:30:21


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงร.10 ทรงเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ที่ทรงทำให้กับแผ่นดินทั่วทุกภูมิภาค ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์  ผ่านโครงการพระราชดำริมากมาย หลายด้าน และน้อยคนนักที่จะรับรู้ในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ และในนิตยสารแพรวฉบับประจำเดือนธันวาคม2559ได้ลงรายละเอียดนี้ไว้ใน สกู๊ปพิเศษ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรี เกี่ยวกับ โครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงสนพระทัยและห่วงใยต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยมีพระราชดำรัสไว้ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่11เมื่อวันที่16 พฤศจิกายน พ.ศ2536 ว่า "เป็นที่ทราบกันดีว่า โรคมะเร็งเป็นโรคร้ายที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง และอัตราการป่วยด้วยโรคนี้ก็ยังไม่มีท่าทีจะลดลง ไม่ว่าในประเทศที่เจริญแล้ว หรือ ประเทศกำลังพัฒนา จึงเป็นการแน่นอนว่ามะเร็งนั้น ไม่แต่จะเป็นโรคร้ายทำลายชีวิตมนุษย์ หากยังเป็นตัวการทำลายความสุขความเจริญ จำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศทั้งหลายจะร่วมมือกันป้องกันและลดอัตราการป่วยด้วยโรคนี้ให้ได้" และด้วยเหตุนี้จึงโปรดเกล้าให้จัดตั้งศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี ขึ้นซึ่งเป็นศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในการรักษาผู้ป่วยทางร่างกาย โดยได้จัดสร้างศาลาสำหรับเป็นสถานที่เพื่อวิปัสสนา และ ฟังธรรมของผู้ป่วยเพื่อรักษาด้านจิตใจควบคู่กันไปนอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ยังทรงเปิดศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 6 ศูนย์  คือ ที่จ.ชลบุรี ลำปาง อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎรธานี  และ ลพบุรี อีกทั้งพระองค์ยังโปรดเกล้าให้จัดสร้างศูนย์สมุนไพร สิริวัณณวรี ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเพาะพันธ์กล้าไม้และอนุรักษ์สมุนไพรหายากที่มีประวัติการรักษาโรคมะเร็งเป็นสถานที่ศึกษาวิจัย และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆอีกด้วย และไม่หมดเท่านี้ ยังมีโครงการอีกมากมายหลายโครงการในพระองค์ที่ประชาชนคนไทยทุกคนควรได้ตระหนักรู้ถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10ที่ได้ทรงปฎิบัติพระองค์ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ และ ประชาชนเสมอมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอบคุณ: ข้อมูล จาก นิตยสารแพรว
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

บุญระดม จิตรดอน