คดีเก่ายังไม่เคลียร์..ส่อโดนยกแก๊ง!! ปปช.เตรียมสั่งฟัน ยิ่งลักษณ์-ครม.34ราย ส่อทุจริตหมู่!! จ่ายเงินเยียวยาคนเสื้อแดง 1.9 พันล.บาท!!??

คดีเก่ายังไม่เคลียร์..ส่อโดนยกแก๊ง!! ปปช.เตรียมสั่งฟัน ยิ่งลักษณ์-ครม.34ราย ส่อทุจริตหมู่!! จ่ายเงินเยียวยาคนเสื้อแดง 1.9 พันล.บาท!!??

Publish 2017-07-26 16:18:58

26 ก.ค.60 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) น.ส.สุภา ปิยะจิตติ ป.ป.ช.ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนฯ กรณีกล่าวหา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีรวม 34 รายหลีกเลี่ยงละเว้นไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ทำให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของประเทศจำนวน 1,921,061,629.46 บาท กรณีจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ.2548-2553) โดยไม่มีอำนาจ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ และเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องของตนเอง เปิดเผยความคืบหน้าการไต่สวน ว่า คดีดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายคดีที่อยู่ระหว่างการไต่สวนของป.ป.ช. ซึ่งคาดว่าภายในเดือนก.ย.นี้จะสามารถชี้มูลความผิดได้
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเดือนพ.ค. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.มีมติให้คณะอนุกรรมการแจ้งข้อกล่าวหา ในกรณีกล่าวหา น.ส.ยิ่งลักษณ์ และคณะรัฐมนตรี(ครม.)รวม 34 ราย มีมติอนุมัติและจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง พ.ศ.2548-2553 โดยไม่มีอำนาจ และไม่มีกฎหมายรองรับ ซึ่งคณะอนุกรรมการไต่สวนพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 และเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 เห็นชอบให้มีการเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง พ.ศ.2548-2553 และให้ใช้งบประมาณจากเงินงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2,000 ล้านบาท มาใช้ในการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง พ.ศ.2548-2553 โดยออกหลักเกณฑ์และอัตราการเยียวยาขึ้นใหม่และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีกฎหมายใดมารองรับการจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าว
สำหรับรายชื่อ ครม. 34 ราย ได้แก่ 1.นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกอบด้วย 2. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ปคอป. 3.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีตรองนายกรัฐมนตรี 4.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง 5.พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา อดีตรองนายกรัฐมนตรี 6.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 7.นางนลินี ทวีสิน อดีตรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 8.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาลอดีตรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 9.พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต อดีตรมว.กลาโหม10.นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย อดีตรมช.คลัง11.นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์อดีตรมช.คลัง


12.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรมว.ต่างประเทศ 13.นายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีตรมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 14.นายธีระ วงศ์สมุทร อดีตรมว.เกษตรและสหกรณ์ 15.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์16.นายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ อดีตรมว.คมนาคม 17.พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีตรมช.คมนาคม 18.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรมช.คมนาคม 19.นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข อดีตรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20.น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ อดีตรมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


21.นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ อดีตรมว.พลังงาน 22.นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมว.พาณิชย์ 23.นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ อดีต รมช.พาณิชย์ 24.นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ อดีตรมช.มหาดไทย 25.นายฐานิสร์ เทียนทอง อดีตรมช.มหาดไทย 26.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก อดีตรมว.ยุติธรรม 27.นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ อดีตรมว.แรงงาน 28.นายสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรมว.วัฒนธรรม 29.นายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30.นายสุชาติ ธาดาดำรงเวช อดีตรมว.ศึกษาธิการ 31.นายศักดา คงเพชร อดีตรมช.ศึกษาธิการ 32.นายวิทยา บุรณศิริ อดีตรมว.สาธารณสุข 33.นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ อดีตรมช.สาธารณสุข และ 34.ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ อดีตรมว.อุตสาหกรรม
 

ขอบคุณข้อมูลจาก แนวหน้าติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี