เช็คด่วน!! ทางหลวง 7 เส้นทางหลัก น้ำท่วม รถผ่านไม่ได้ ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย แนะใช้เส้นทางเลี่ยง ต่อไปนี้

Publish 2017-07-28 20:01:54

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 จากกรณี พายุเซินกา ทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ต่อเนื่องติดต่อกัน จนทำให้เกิดน้ำท่วมในภาคเหนือและภาคอีสาน รวมถึงพื้นที่ภาคกลางบางแห่ง ซึ่งทำให้ถนนหลายสายถูกน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ ซึ่ง ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย กรมทางหลวง รายงานถึงสภาวะน้ำท่วม ว่า ขณะนี้ เส้นทาง 40 สายในพื้นที่ 58 แห่ง สามารถผ่านได้ 51 แห่ง ไม่สามารถผ่านได้ 7 แห่ง ดังนี้
1.จังหวัดขอนแก่น
หินตั้ง-หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง ช่วง กม.ที่ 25 ระดับน้ำสูง 50 ซม.
แนะเส้นทางเลี่ยง
-ทางหลวงหมายเลข 23 ถ.แจ้งสนิท ต่อ ทางหลวงหมายเลข 2 ถ.มิตรภาพ
-ทางหลวงหมายเลข 2301 ที่ กม.27+300 เลี่ยงไปถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 3018

 

2.จังหวัดมุกดาหาร
ดงหลวง-สานแว้ ท้องที่อำเภอดงหลวง ช่วงกม.ที่18 ระดับน้ำสูง 120 ซม. **ไม่มีเส้นทางเลี่ยง

 

3.ดงหลวง-สานแว้ ท้องที่อำเภอดงหลวง ช่วงกม.ที่ 20-22 ระดับน้ำสูง 120-140 ซม. **ไม่มีเส้นทางเลี่ยง

 

4.จังหวัดกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์-แยกดงแหลม ท้องที่อำเภอเมื่องกาฬสินธุ์ ช่วงกม.ที่ 4-5 ผิวทางและโครงสร้างทางชำรุดเสียหาย ระดับน้ำสูง 100 ซม.

 

5.จังหวัดสกลนคร
สี่แยกสมเด็จ – คำพอก ท้องที่อำเภอห้วยผึ้ง ช่วงกม.ที่ 696 ทางเบี่ยงก่อสร้างสะพาดขาด **ไม่มีเส้นทางเลี่ยง

 

 

6.จังหวัดลพบุรี
จงโก-ลำสมพุง ท้องที่อำเภอลำสนธิ ช่วงกม.ที่ 2 ระดับน้ำสูง 60 ซม.
แนะเส้นทางเลี่ยง
ทางหลวงหมายเลข 2256 ที่ กม.20+000 ไป ทางหลวง 2243 ระยะทาง 22 กม. บรรจบทางสาย 205 ที่กม.84+198

 

7.จังหวัดลพบุรี
หนองยายโต๊ะ-แยกท่ามะนาว ท้องที่อำเภอชัยบาดาล ช่วงกม.ที่ 0-2 ระดับน้ำสูง 50 ซม.
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล