ยินดีให้บริการ!! ฝนตก น้ำท่วม พายุกระหน่ำ สิ่งสำคัญคือ “ไฟฟ้า” อันตรายถึงชีวิต กฟภ.แนะนำรับมืออย่างไรเพื่อความปลอดภัย เรียกใช้บริการ กฟภ.

Publish 2017-07-29 16:30:45

กฟภ. มีข้อแนะนำวิธีรับมือพายุฝน เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า คือ อาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้าป้องกันฟ้าผ่า เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด อย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุหรือเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้สายไฟฟ้า ตรวจสอบความมั่นคงเสาโทรทัศน์/วิทยุ ตรวจสอบโครงสร้างป้ายโฆษณาเพื่อป้องกันการโค่นล้มวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. ได้ทำการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงการเกิดพายุฝน ควรติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ เนื่องจากการเกิดลมกระโชกแรงหรือพายุฝน จะมีผลทำให้เกิดอุบัติภัยทางไฟฟ้าได้ อาทิกระแสไฟฟ้าขัดข้องจากสาเหตุเสาอากาศ หรือป้ายโฆษณาล้มทับสายไฟฟ้า ต้นไม้ หรือกิ่งไม้ใหญ่ ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงและบ้านเรือนที่พักอาศัย ทำให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างและอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

ทั้งนี้ กฟภ. มีข้อแนะนำวิธีรับมือพายุฝน เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า คือ อาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้าป้องกันฟ้าผ่า เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด อย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุหรือเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้สายไฟฟ้า ตรวจสอบความมั่นคงเสาโทรทัศน์/วิทยุ ตรวจสอบโครงสร้างป้ายโฆษณาเพื่อป้องกันการโค่นล้ม ตรวจสอบต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า ไม่ควรตัดต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า ควรแจ้งเจ้าหน้าที่กฟภ. มาดำเนินการให้ เพื่อความปลอดภัย รถเครน หรือเครื่องจักรกล ที่ทำงานก่อสร้างใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ควรระมัดระวังไม่ให้สัมผัสสายไฟฟ้า

ทั้งนี้ หากประชาชน พบเห็นระบบจำหน่าย หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ กฟภ.ใกล้บ้านมาแก้ไขทันที หรือที่สายด่วน โทร.1129

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน