สิ้นแล้ว “พระธรรมมงคลเจดีย์” (เฉลียว ฐิตปุณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มรณภาพ สิริอายุ 93 ปี

สิ้นแล้ว “พระธรรมมงคลเจดีย์” (เฉลียว ฐิตปุณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มรณภาพ สิริอายุ 93 ปี

Publish 2017-07-30 16:09:44

“พระธรรมมงคลเจดีย์” (เฉลียว ฐิตปุณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มรณภาพอย่างสงบยังโรงพยาบาลธนบุรี สิริอายุ 93 ปี พรรษา 73  เตรียมเคลื่อนศพมายังวัดอรุณ 1 ส.ค.นี้พระธรรมมงคลเจดีย์ อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 ณ วัดบางนา จังหวัดปทุมธานี ถึง พ.ศ. 2490 ได้ย้ายมาจำพรรษาที่คณะ 4 วัดอรุณราชวราราม ครั้งเมื่อพระเทพมุนี (วน ฐิติญาโณ) มาครองวัดอรุณราชวราราม จึงได้ย้ายมาอยู่คณะ 1พระธรรมมงคลเจดีย์ อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 ณ วัดบางนา จังหวัดปทุมธานี ถึง พ.ศ. 2490 ได้ย้ายมาจำพรรษาที่คณะ 4 วัดอรุณราชวราราม ครั้งเมื่อพระเทพมุนี (วน ฐิติญาโณ) มาครองวัดอรุณราชวราราม จึงได้ย้ายมาอยู่คณะ 1
การศึกษา
•    พ.ศ. 2494 การศึกษาพระปริยัติสอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม
•    พ.ศ. 2542 ได้รับปริญญาพุทธศาสนมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 


การปกครอง
•    พ.ศ. 2495 เป็นเจ้าคณะ 1 วัดอรุณราชวราราม และเป็นพระกรรมวาจาจารย์
•    พ.ศ. 2511 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
•    พ.ศ. 2528 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
•    พ.ศ. 2539 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
•    พ.ศ. 2551 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
•    พ.ศ. 2552 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
สมณศักดิ์
•    พ.ศ. 2492 เป็นพระฐานานุกรมที่ พระครูใบฎีกา
•    พ.ศ. 2496 เป็นพระฐานานุกรมที่ พระครูธรรมธร
•    พ.ศ. 2497 เป็นพระฐานานุกรมที่ พระครูปลัดสุตวัฒน์
•    พ.ศ. 2504 เป็นพระฐานานุกรมที่ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ
•    พ.ศ. 2506 เป็นพระฐานานุกรมที่ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์
•    5 ธันวาคม พ.ศ. 2507 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระโสภณวราภรณ์
•    5 ธันวาคม พ.ศ. 2543 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสุทธิโสภณ วิมลวรกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
•    5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพมงคลรังษี ปูชนียสถานประยุต วิสุทธิศาสนวราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
•    5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมมงคลเจดีย์ ศรีไพศาลวิหารกิจ พิพิธธรรมาลังการ ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาส

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กนกวรรณ โอวาส

ติดตามข่าวอื่นๆ