กำหนดการและการแต่งกาย วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

Publish 2017-08-06 12:11:19

กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ดังนี้
สำหรับข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว
สำหรับประชาชน สุภาพบุรุษ : เสื้อพระราชทานโทนสีฟ้าอ่อน
                      สุภาพสตรี  : ชุดไทย ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพดทนสีฟ้าอ่อน
สำหรับนักเรียนนักศึกา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด
และคาดว่า จะมีการประกาศ “ข่าว” เป็นทางการ สำหรับภาคประชาชน ในวันจันทร์ หรือวันอังคาร ที่จะถึงนี้ โปรดติดตามข่าวจากทางราชการต่อไป

 

 
 


 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กนกวรรณ โอวาส