ตามรอยในหลวง-พระเทพฯ!นายร้อยจปร.สวมบทครูสุดเจ๋งศิษย์สอบติดสถาบันดัง

Publish 2017-08-20 10:20:17

     เพจเฟซบุ๊ค นักเรียนนายร้อยใต้ร่มพระบารมี โพสต์ภาพและเนื้อหากิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ภายใต้กิจกรรม “โครงการเสาร์ประทีป” ซึ่งนักเรียนนายร้อยจะใช้เวลาในการออกไปสอนหนังสือเด็กตามโรงเรียนที่ขาดแคลน ลดช่องว่างโอกาสทางการศึกษาเพราะนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการบางคนสอบติดสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ขณะเดียวกันก็เพื่อให้นักเรียนนายร้อยเกิดความตระหนักในบทบาทความเป็นครู 

 

 



     “งานของครูเป็นงานพิเศษ ผิดแปลกกว่างานอื่นๆ กล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญ ก็คือว่า ครูจะหวังผลตอบแทน เป็นยศศักดิ์ ความร่ำรวย หรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ ผลได้ส่วนสำคัญ จะเป็นผลทางใจ  
 
   ซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจ และภูมิใจอยู่แล้ว ดูเหมือนจะภูมิใจยิ่งกว่าข้าวของเงินทองและยศศักดิ์เสียอีก ถึงแม้ผู้ใดใครก็ตาม เมื่อมองให้ลึกซึ้งแล้ว ก็ย่อมเห็นว่าเป็นความจริงอย่างนั้น  
 
 เพราะความมั่งมีและความยิ่งใหญ่ ไม่อาจบันดาลหรือซื้อหาความผูกพันทางใจอันแท้จริงจากผู้ใดได้ แต่ความเป็นครูนั้น ผูกพันใจคนไว้ได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องซื้อหาหรือใช้อำนาจราชศักดิ์ข่มขู่เอามา 
 
 
ขึ้นชื่อว่าครูกับศิษย์แล้ว ที่จะลืมกันได้นั้นยากนัก ผู้ที่ไม่รู้จัก ไม่เอื้อเฟื้อครู ดูเหมือนจะมีแต่คนที่กำลังลืมตัวมัวเมาในลาภยศอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เท่านั้น  
 
 
ฉะนั้น ครูจึงไม่มีเหตุอันใดที่จะต้องแสวงหาความพอใจในประโยชน์ทางวัตถุให้มากเกินจำเป็น เพราะหากหันมาหาประโยชน์ทางวัตถุเกินไปแล้ว ก็จะทำหน้าที่ครูหรือเป็นครู ได้ไม่เต็มที่" 
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ ๙ ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 
นักเรียนนายร้อย ผู้ที่เป็นทหารรักษาพระองค์ ได้สำนึกให้พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นักเรียนนายร้อยจึงได้จัดตั้งโครงการเสาร์ประทีปขึ้น เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้เข้าใจ บทบาทของความเป็น "ครู" 
 
เหมือนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ได้เสด็จทรงสอน นักเรียนนายร้อยด้วยพระองค์เองเป็นเวลากว่า ๓๕ ปี และทรงเป็นองค์อุปถมภ์ ให้กับโครงการเสาร์ประทีปอีกด้วย 
 
 
ความภาคภูมิใจของครู คือได้เห็นศิษย์ เป็นคนดีของสังคม 

 


           ทั้งนี้ โครงการเสาร์ประทีปได้ก่อตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ มีความมุ่งหมายที่จะนำบุตรหลานของกำลังพลในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาเรียนพิเศษในวันเสาร์และปลูกฝังระเบียบวินัยไปในตัว ต่อมาโครงการเสาร์ประทีปได้เป็นที่สนใจของนักเรียน ซึ่งอาศัยอยู่รอบๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้ามาเรียนในโครงการจนทำให้มีนักเรียนในโครงการเป็นจำนวนมาก และมีนักเรียนบางส่วนสามารถสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้รวมทั้งโรงเรียนนายร้อยด้วย ได้ทำให้โครงการเสาร์ประทีปเป็นที่ยอมรับขึ้นตามลำดับ จึงได้เปิดมาจนถึงปัจจุบัน 
ปัจจุบันได้มีวิทยากรจากสถาบันต่างๆ เช่น นักเรียนพยาบาล นักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นต้น ทำให้การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพมาขึ้น นักเรียนนายร้อยก็ยัง ขับเคลื่อนและผลักได้ให้โครงการ มีอยู่และพัฒนา เพื่อลูกหลานข้าราชการในโรงเรียนนายร้อยและประชาชนจังหวัดนครนายก  
พวกเราขอบอกต่อเรื่องราวดีๆ และโครงการดีๆ ผ่านหน้าเพจ นะครับ 
 

 

Cr.FB: นักเรียนนายร้อยใต้ร่มพระบารมี ,เสาร์ประทีป โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน