จากตำนานสู่ตำนาน!!! แอ๊ด คาราบาว ถ่ายทอดคำพูดจากปาก สืบ นาคะเสถียร...สุดซึ้ง พี่จะจับให้หมด ถึงนายพลพี่ก็จับ มันเป็นหน้าที่ของพี่!!!(มีคลิป)

Publish 2017-09-01 14:24:41

สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ไทย ผู้ที่รักป่าไม้และธรรมชาติด้วยกาย วาจา และใจ - สืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัด อุทัยธานี แลกชีวิตของตนเองเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533 เพื่อปลุกจิตสำนึกของคนในสังคมให้ตื่นขึ้น ให้รับทราบความเป็นไปของสถานการณ์ป่าไม้ และ สัตว์ป่าเมืองไทย คุณสืบ ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นจริงจังใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภายหลังการเสียชีวิตของคุณสืบ 18 วัน มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2533 วันเดียวกับการครบรอบ 94 ปีของกรมป่าไม้ หน่วยงานต้นสังกัดของนักอนุรักษ์นี้มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ กำหนดขอบข่ายและทิศทางการทำงานไว้ 5 ประการคือ

1. การสนับสนุนการจัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร ตลอดจนผืนป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ
2. การปรับปรุงสวัสดิการเพื่อการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
3. งานรณรงค์ป้องกันรักษาผืนป่าอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้การรณรงค์แนวความคิด "ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ"
4. งานประชาสัมพันธ์และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขยายแนวร่วม และเผยแพร่งานอนุรักษ์ส่วนกว้าง
5. งานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยสัตว์ป่า โดยจัดตั้งกองทุนสัตว์ป่าขึ้น

ล่าสุดนั้นเฟซบุ๊ก "Add Carabao" ได้โพสต์ข้อความโดยมีเนื้อหาดังนี้

แอ๊ดบอกพี่ทันทีเลยนะ ถ้าน้องรู้ว่าพวกเขาจะเข้าเมื่อไร พี่จะจับให้หมด ถึงนายพลพี่ก็จับ มันเป็นหน้าที่ของพี่...."
นี่เป็นคำพูดทิ้งท้ายในวงเหล้าที่พวกเราสนทนากันณ.ร้านข้าวต้มก้นซอยหลังสวน ก่อนการจากไปของพี่สืบราว3-4เดือน สาเหตุการจากไปของพี่สืบมักจะไม่ค่อยมีใครใส่ใจมากกว่าความเป็น "สัญญลักษณ์ผู้พิทักษ์ป่า" และผมเองก็ไม่อยากฟื้นอดีตที่ขมขื่นในการทำหน้าที่ของพี่ชายท่านนี้ ต่อการรักษาพื้นป่าห้วยขาเเข้ง ที่มีจำนวนพื้นที่ถึง4ล้านไร่ แต่มีงบประมาณเพียง4ล้านบาท เศษเนื้อชิ้นเล็กๆที่สังคมโยนให้เขาเเละลูกน้อง วีระบุรุษหญิงและชายที่ต้องเอาชีวิตตัวเองเข้าเเลก เพื่อการปกป้องทรัพยากรอันมีค่ายิ่งต่อมวลมนุษย์ชาติ(โลกธรรมชาติ)นั้นเทียบไม่ได้กับการพยายามสร้างค่านิยมให้กับพรรคการเมืองของตน เขาใช้เงินกี่แสนล้านเอาใจชาวนา(โลกสมมติ)แต่ในขณะเดียวกันกับทอดทิ้งข้าราชการผู้ทำงานอยู่ชายขอบสังคม ที่ต้องถูกภัยธรรมชาติเเละภัยกดดันจากสังคม กัดกินชีวิตเเละอุดมส์การณ์ลงทีละเล็กละน้อย ไม่มีใครแยแส ไม่มีใครพูดถึงจนกะทั่งเสียงปืนนัดนี้ดังขึ้น ผู้คนจึงพากันเหลียวมอง
ผมอยากให้ไหนๆวันนี้ก็เป็นวันที่มีค่าสำหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ผมอยากเห็นความเปลี่ยนเเปลงต่อการจัดการชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องทำงานอย่างหนักเพื้อพิทักษ์ รักษาทรัพยากรป่าไม้ อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า จากภาครัฐ เหมือนดังที่ท่านใส่ใจแต่ชาวนา หรือปัญหาราคาข้าว(โลกสมมติ) ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐแท้ๆในส่วนนี้กลับถูกทอดทิ้งอย่างน่าเศร้าใจ(โลกธรรมชาติ)
รีบทำเถอะครับ ไม่อยากให้มีเสียงปืนนัดที่สองที่สามตามมาจากราวป่า

 


ซึ่งโพสต์ดังกล่าวนั้นได้มีคนแชร์เป็นจำนวนหลายพันคนแล้วด้วยกัน 

Cr."Add Carabao"


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน