รัฐบาลเตรียมจัดเก็บภาษีคนใช้น้ำสาธารณะ สองกลุ่มหลักกระทบแน่ ใครอยู่ในข่ายตรวจสอบด่วน

รัฐบาลเตรียมจัดเก็บภาษีคนใช้น้ำสาธารณะ สองกลุ่มหลักกระทบแน่ ใครอยู่ในข่ายตรวจสอบด่วน

Publish 2017-09-03 07:19:50
รัฐบาลเตรียมออกพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ฉบับใหม่ ซึ่งในเนื้อหาของกฎหมายจะมีการเก็บภาษีจากผู้ที่นำน้ำสาธารณะไปประกอบธุรกิจ

หลังจากรัฐบาลเสนอร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า ฉบับใหม่ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. พิจารณา ซึ่งขณะนี้อยู่ในวาระ 2 ของการพิจารณากฎหมาย หากมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย หนึ่งในนั้นมีหลักการที่ระบุว่าใครใช้น้ำสาธารณะต้องรับภาระค่าใช้จ่าย

 

นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า ร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำฉบับใหม่ จะทำให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงน้ำสาธารณะ ที่หมายถึง แม่น้ำ ลำคลอง บึง แหล่งน้ำใต้ดิน ทะเลสาบ และแหล่งน้ำตามธรรมชาติอื่นๆ ทั้งที่รัฐจัดสร้างหรือพัฒนาขึ้น เพื่อให้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างเท่าเทียมกัน

 

 นอกจากจะมีการนำน้ำสาธารณะไปทำเกษตรเพื่อยังชีพ ยังมีเกษตรเชิงพาณิชย์ ภาคอุตสาหกรรม การประปา รีสอร์ต ต่างสูบน้ำไปใช้ในกิจการ ร่างกฎหมายจึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรน้ำที่เป็นธรรมและเหมาะสม และอุดช่องโหว่จากส่วนที่กฎหมายชลประทานและน้ำบาดาลครอบคลุมไม่ถึง

 จึงมีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้น้ำออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ใช้น้ำเพื่อการดำรงชีพ ซึ่งหมายถึงประชาชนทั่วไป ไม่ต้องเสียค่าใช้น้ำ

 

กลุ่มที่ 2 การใช้น้ำเพื่อประกอบธุรกิจการเกษตร เลี้ยงสัตว์ เพื่อการพาณิชย์ เสียค่าน้ำอัตราลูกบาศก์เมตรละไม่เกิน 50 สตางค์ การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปาหรือกิจการอื่น เก็บค่าน้ำในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 1-3 บาท

 

กลุ่มที่ 3 สำหรับกิจการขนาดใหญ่ ได้แก่ สนามกอล์ฟ โรงไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรม และธุรกิจขายน้ำดิบเชิงพาณิชย์ จะเก็บค่าน้ำอัตราลูกบาศก์เมตรละ 3 บาท

 

โดยมีคณะกรรมการลุ่มแม่น้ำ 25 ลุ่มน้ำ กำหนดการจัดสรรน้ำโควตาแต่ละกลุ่มประเภทผู้ใช้น้ำ และอัตราจัดเก็บภายใน ลุ่มน้ำของตนเอง ภายใต้เพดานค่าจัดเก็บตามที่กำหนด

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล

ติดตามข่าวอื่นๆ