งานนี้คนชง มีหนาวแน่ หลัง ‘อนุพงษ์’ ออกโรงแจงเอง กรณีเซ็นอนุมัติยกป่าชุมชนให้กลุ่ม ‘กระทิงแดง’ ใช้ประโยชน์ หลังสังคมตั้งคำถามทำถูกต้องหรือ?

Publish 2017-09-12 11:25:53
หลังจากที่สังคมได้ให้ความสนใจในกรณีที่ทางกระทรวงมหาดไทย ได้มีการเซ็นอนุมัติให้กับทางด้าน บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือกลุ่มบริษัทกระทิงแดง ใช้ที่ดินสาธารณะที่ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนเพื่อขยายเขต นั้น ทำให้ มีการออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะในรายการ สด ลึก จริง ที่ออกอากาศทางไบรท์ทีวี ช่อง 20 ในช่วงเวลา 08.00น. – 10.00 น. ของวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา ได้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าว อย่างชัดเจน

 

 

ซึ่งล่าสุดทางด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเซ็นอนุมัติยกป่าชุมชนในที่สาธารณะห้วยเม็ก 31 ไร่ใน อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ให้กับบริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ว่า เรื่องการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ สามารถขอได้โดยขอใช้ได้ตามระเบียบ 5 ปี แต่หากมีการทำผิดเงื่อนไข ก็สามารถเพิกถอนได้ในทันที ซึ่งกระบวนการขอใช้พื้นที่จะต้องทำประชาคมจากประชาชน แล้วส่งเรื่องมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จึงสู่งไปยังทางด้านคณะกรรมการจังหวัด และส่งเรื่อง ไปยังกรมที่ดิน ก่อนที่จะเสนอมายังกระทรวงมหาดไทย

 

โดยทางด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ยืนยันว่าการดำเนินการตามกระบวนการเหล่านี้ถูกต้องตามขั้นตอน ซึ่งหากพบใครทำผิดไม่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ต้องลงโทษ พร้อมกับยืนยันว่า ช่วงดึกของวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา ได้ตรวจสอบเรื่องนี้ทั้งคืนพบว่า มีประชาชนเห็นคัดค้านกับเรื่องดังกล่าว แต่เหตุใดไม่มีเอกสารที่ประชาชนคัดค้านส่งขึ้นมา ซึ่งได้ส่งรองอธิบดีกรมที่ดินลงไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วและหากพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะต้องดำเนินการยกเลิกการขอใช้พื้นที่ดังกล่าวโดยทันที และต้องดำเนินการหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษ อย่างไรก็ตามได้สั่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จใน 15 วัน ซึ่งขณะนี้กรมที่ดินได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว


รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย ยังได้พูดถึงกรณีที่มีความเป็นห่วงกันเรื่องป่าชุมชน ยืนยันว่าเป็นคนละแปลงกัน แต่ห่างกันประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งที่ดินตรงนั้นไม่มีการขออนุญาตใช้ ส่วนกรณีที่มีการปิดถนนเพื่อใช้เป็นเส้นทางส่วนตัว สามารถไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายได้เพราะไม่มีใครสามารถปิดถนนหลวงได้ อย่างไรก็ตามขอย้ำอีกครั้งว่าหากใครใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่ออะไรก็แล้วแต่ และหากมีการทุจริตใครทำผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย


 
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 13 มกราคม 2554 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

 

แจ้งประกอบธุรกิจบริการดูแลและรักษาหลักทรัพย์ ปรากฏชื่อ นายสราวุฒิ อยู่วิทยา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ นาย จิรวัฒน์ อยู่วิทยา น.ส. นุชรี อยู่วิทยา น.ส. สุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ร่วมเป็นกรรมการ

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 25 เมษายน 2560 นาย สราวุฒิ อยู่วิทยา ถือหุ้นใหญ่สุด 16.6670% มูลค่า 833,350 บาท ส่วนนาย จิรวัฒน์ อยู่วิทยา น.ส. นุชรี อยู่วิทยา น.ส. ปนัดดา อยู่วิทยา น.ส. สุทธิรัตน์ อยู่วิทยา และ น.ส. สุปรียา อยู่วิทยา ถืออยู่คนละ 16.6666% มูลค่าหุ้นที่ถืออยู่คนละ 833,330 บาท

 

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2559 แจ้งว่า มีรายได้รวม 39,915,286.25 บาท รวมรายจ่าย 12,618,108.98 บาท กำไรสุทธิ 17,807,347.55 บาท

 

สินทรัพย์แจ้งว่า มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22,911,728.83 บาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 3,958,440.72 บาท มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 248,616,942.54 บาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 428,938.53 บาท รวมสินทรัพย์ 278,490,207.02 บาท

 

มี เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 16,369,196.68 บาท ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 12,840,000 บาท ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,360,883.99 บาท เงินกู้ยืมระยะยาว 162,780,000 บาท รวมหนี้สิน 194,370,565.36 บาททั้งนี้ นาย สราวุฒิ อยู่วิทยา เป็นลูกของนายเฉลียว อยู่วิทยา นักธุรกิจชาวไทยเจ้าของบริษัทเครื่องดื่มชูกำลัง กระทิงแดง กับภรรยาคนที่สอง มีตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจกระทิงแดง ถูกระบุว่า เป็นบุคคลที่มีบทบาทมากที่สุดในการบริหารงานของเครื่องดื่มกระทิงแดงในปัจจุบัน

 

 

 

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สถาพร เกื้อสกุล

ติดตามข่าวอื่นๆ