ทั้งชีวิตทรงอุทิศเพื่อประชาชน....สมเด็จพระเทพฯ ลงพื้นที่3จว.ชายแดนใต้ตลอดสัปดาห์ บุญของคนไทยได้รับที่สุดแห่งพระมหากรุณาธิคุณ (มีภาพ)

Publish 2017-09-18 12:22:06

วันที่18 กันยายน 2560 เวลา 09.00น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดสงขลา,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส และ ชุมพร ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2560 โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์  นาควานิช มทภ.4และผอ.รมน.ภาค 4 รับเสด็จฯ ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 โดยการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ ตามหมายกำหนดการคร่าวๆ สมเด็จพระเทพฯจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  และจะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี2560 และจะเสด็จไปเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาต่างๆเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพระราชดำริและจะเสด็จไปยังพื้นที่จัวหวัดยะลาและปัตตานีเพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ และเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่

ซึ่งหมายกำหนดการคร่าวๆของสมเด็จพระเทพฯมีดังต่อไปนี้ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน