คน3จ.ใต้กำลังใจเต็มเปี่ยม!!!สมเด็จพระเทพฯ เสด็จปฎิบัติภารกิจช่วยเกษตรกรใต้ นราธิวาสพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอม พร้อมหว่านลงแปลงนา

Publish 2017-09-20 08:46:07

ในการเสด็จพระราชดำเนินปฎิบัติภารกิจในจ.ชายแดนภาคใต้ ตลอดสัปดาห์นี้ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนึ่งในหมายกำหนดการ ก็คือการเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวสำรอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

 

 

 โดยโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรอง ถือเป็น1ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสำรองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยามวิกฤต ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา แก่ตัวแทนเกษตรกรกลุ่มทำนาบ้านตอหลัง บ้านทราย ตำบลไพรวัน อำเภอ ตากใบ ,กลุ่มทำนาบ้านโคก ตำบลจวบ อำเภอ เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส และกลุ่มทำนาบ้านป่าทุ่ง ตำบล บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จากนั้นทรงหว่านข้าว(พันธุ์หอมกระดังงา) ลงในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

 


 ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และทรงเกี่ยวข้าว(ข้าวหอมกระดังงา)ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯได้จัดทำเป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้แจกจ่ายเกษตรกร

 

 

 

ขอบคุณ:ภาพ และ ข้อมูลจาก เฟสบุค 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน