ทรงเป็นต้นแบบของความนอบน้อมอย่างแท้จริง....ภาพนาที"พระองค์ภาฯ"ย่อพระชานุ รับกระเป๋าจาก"ทูลกระหม่อมฯ"มาถือไว้ให้ นี่แหละองค์หญิงของคนไทย

Publish 2017-10-28 11:15:15

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้มีพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ และเชิญพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่พระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ พระเมรุมาศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มายังพระที่นั่งทรงธรรม เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ จากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาเปิดผ้าเยียรบับที่ถวาย คลุมพระบรมอัฐิ ทรงจุดธูปเทียนถวาย ราชสักการะพระบรมอัฐิ ถวายสรง พระบรมอัฐิด้วยน้ําพระสุคนธ์ทั่วแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาถวายผ้าเยียรบับ คลุมพระบรมอัฐิ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยสําหรับพระบรมอัฐิบูชา พระสงฆ์ ทรงทอดผ้าไตรถวายพระ ๓ หาบ พระสงฆ์ขึ้นสดับปกรณ์พระบรมอัฐิ พระสงฆ์สดับปกรณ์ครบ ๙ รูป แล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาเปิดผ้าคลุม พระบรมอัฐิทรงเก็บพระบรมอัฐิ สรงพระสุคนธ์แล้วประมวลลงใน พระโกศทองคําลงยารวม ๖ พระโกศ

ซึ่งทุกทุกอิริยาบถของพระองค์ท่านได้ถูกถ่ายทอดสู่สายตาประชาชนผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยในขณะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ทรงกระกอบพระราชพิธีอยู่นั้น ที่ด้านหลังของพระองค์ท่านได้เกิดภาพแห่งความประทับใจต่อปวงชนชาวไทยขึ้นเมื่อ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระปฏิสันถารกับพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ก่อนที่พระองค์ภาฯ จะทรงย่อพระชานุเพื่อรับกระเป๋าทรงจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาช่วยถือไว้ให้


โดยภาพนี้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อ @Oilsai_ ถ่ายจากโทรทัศนไว้และนำมาเผยแพร่พร้อมคำบรรยายว่า

เป็นภาพที่น่ารักมากๆ องค์ภา ย่อรับกระเป๋าจาก ทูลกระหม่อม มาถือให้
#KingRama9#รัชกาลที่๙ #kingbhumibol

 

ภาพที่ชาวไทยได้เห็นนำมาซึ่งความปีติและชื่นชมในความนอบน้อม และอ่อนน้อมถ่อมตนของพระองค์ภาฯ เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบให้กับปวงชนชาวไทยได้ไม่แพ้พระอัยกาหรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังแสดงให้เห็นถึงสายใยของความรักความผูกพันธ์ที่มีต่อกันในพระบรมวงศานุวงศ์

 

 

ขอบคุณ @Oilsai_ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สินีนุช บรรเจิดธนากุล

ติดตามข่าวอื่นๆ