“หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน” ขนาดเป็นเจ้าฟ้ายังเสียสละเมตตาเพื่อปวงชน  สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้าน

“หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน” ขนาดเป็นเจ้าฟ้ายังเสียสละเมตตาเพื่อปวงชน สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้าน

Publish 2017-11-17 08:57:53

เพจเฟซบุ้ค.... “เรารักสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  ได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วานนี้ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก   เพื่อทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตโครงการทำนาในพื้นที่ว่างเปล่า

 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปี ๒๕๖๐ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง  ที่ถือเป็นพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านทรงเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำในทุกปี   ยังความปลาบปลื้มให้บรรดานักเรียนนายร้อย ข้าราชการ พสกนิกรไทยที่เห็นภาพเป็นอย่างมาก เพราะถึงแม้จะทรงมีสถานะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่ก็ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ  เสด็จลงมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ “หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน” ให้คนไทยได้เห็นความเสียสละความเมตตาของพระองค์ท่านอยู่ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  

 

 โดยมีเนื้อหาใจความระบุว่า......ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมการข้าว ได้จัดกิจกรรมการปลูกข้าวในฤดูนาของแปลงนาสาธิต ๒ กิจกรรมคือ ปลูกข้าวในฤดูนาปี ๒๕๖๐ โดยใช้ข้าวพันธุ์ [กข 43] โดยเพาะกล้าข้าวในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ บนหาดเพาะกล้าข้าว เมื่อข้าวอายุได้ 21 วันได้นำไปปักดำด้วยรถปักดำแบบเดินตาม สามารถปักดำกล้าข้าวได้ครั้งล่ะ 6 แถว อัตราการใช้กล้าข้าวจำนวน 50 ถาดต่อไร่ หลังจากการปลูกได้ดูแลรักษา แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ

 

การใช้วิธีเกษรตรเคมี แปลงที่ 1,2,3 และ 4 รวมพื้นที่ 4.1 3ไร่ การใช้วิธีเกษตรอิทีรย์ ในแปลงที่ 5,6,7 และ 8 รวมพื้นที่ 3.9 2ไร่ ขณะนี้ข้าวในแปลงมีอายุ 106 วัน กิจกรรมที่ 2 คือการสร้างระบบนิเวศวิศวะกรรมด้วยการปลูกพืชดอกสีเหลือง และพืชผักเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของศรัตรูธรรมชาติ ผลจากการสร้างระบบนิเวศวิศวะกรรมบนคันนาไม่พบการระบาดของแมลง หรือศัตรูข้าวที่สำคัญในแปลงนาตลอดฤดูปลูกได้ผลผลิตต่างๆ อาทิข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง ฟักทองบัดเตอร์นัดลูกดำ แตงร้าน ถั่วฝักยาว แฟงปิดทอง น้ำเต้า ในการนี้ได้ส่งมอบผลผลิตให้โครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนปิยชาติพัฒนา โรงเรียนวัดสุธาธรรม และ โรงเรียนวัดเขาน้อย

 


 นอกจากนี้ยังได้แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วย ในปีนี้เกษรตรจังหวัดนครนายกได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว (พันธุ์ปทุมธานี1) จำนวน 2,000 กิโลกรัม แก่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวังปลาไหล อำเภอบ้านา จังหวัดนครนายก เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่สมาชิก 20 ราย รายล่ะ 5 ไร่ รวมพื้นที่ปลูก 100 ไร่ เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนตุลาคม จำนวน 720 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม 72,000 กิโลกรัม

 

ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๑ มีแผนจะกระจาย เมล็ดพันธุ์ข้าวไปยังเกษตรกร 3 หมู่บ้าน ในเขตอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รวมทั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมความรู้ อาทิการทดลองเลี้ยงปลาดุก การอบรมแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การทำนาอินทรีย์ และการปรับปรุงสภาพดิน
//////////////////////

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน