พระจริยวัตรอันงดงาม  สมเด็จพระเทพฯทรงไหว้ครูดนตรีไทย  แบบอย่างดีๆ ที่เด็กไทยคนไทยควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง

พระจริยวัตรอันงดงาม สมเด็จพระเทพฯทรงไหว้ครูดนตรีไทย แบบอย่างดีๆ ที่เด็กไทยคนไทยควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง

Publish 2017-11-20 09:21:53

เพจเฟซบุ้ค..... “เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn” ได้เผยแพร่  พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ของชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 

 

 งานนี้นอกจากจะได้เห็นพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพฯ ในการทรงเครื่องดนตรีไทยอย่างคล่องแคล่วเป็นธรรมชาติแล้ว พสกนิกรชาวไทยยังได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามของ “เจ้าหญิงของคนไทย”  เมื่อสมเด็จพระเทพฯได้ทรงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อนางเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ ศิลปินแห่งชาติและเป็นพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนซอด้วงให้กับสมเด็จพระเทพฯ  ที่เปรียบไปก็เหมือนครูดนตรีไทยประจำพระองค์ โดยภาพที่คนไทยได้เห็นได้สร้างความปลาบปลื้มชื่นใจในความเป็นเจ้าฟ้าที่ไม่ถือพระองค์และความกตัญญูของสมเด็จพระเทพฯเป็นอย่างมาก  โดยเนื้อหาใจความระบุว่า 
 

 


“ ถามว่าจำได้ไหม ก็ไม่ได้บอกว่าอะไร แต่อาจารย์ก็ยิ้มให้” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสถึงพระอาจารย์เบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ ศิลปินแห่งชาติและพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนซอด้วง เมื่อครั้งทรงสมัครเป็นสมาชิกชมรมดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพระราชทานน้ำสังข์แก่พระอาจารย์เบ็ญจรงค์ซึ่งอายุครบ ๑๐๐ ปี ในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๖๐

พระองค์ทรงถือเป็นแบบอย่างในความกตัญญูที่เด็กไทยคนไทยควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน