ประเทศไทยกำลังจะมีตำรวจเกณฑ์ !!  1 ในข้อเสนอปฏิรูปตำรวจ ที่ถึงมือนายกลุงตู่แล้ว

ประเทศไทยกำลังจะมีตำรวจเกณฑ์ !! 1 ในข้อเสนอปฏิรูปตำรวจ ที่ถึงมือนายกลุงตู่แล้ว

Publish 2018-01-05 11:47:27

ข้อเสนอให้มีการเกณฑ์ตำรวจร่วมกับการเกณฑ์ทหาร เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งล่าสุดคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบความมั่นคง ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน กำลังพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ให้มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งกำหนดให้มีตำรวจกองประจำการ โดยจะนำตำรวจเกณฑ์มาทำหน้าที่แทนตำรวจที่ตอนนี้ขาดอัตราถึง 7 หมื่นอัตรา และปรับกิจการของตำรวจให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
ซึ่งเรื่องดังกล่าว สอดคล้องคณะกรรมการปฏิรูปชุด ของพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ที่เสนอให้มีตำรวจเกณฑ์ หรือ "ตำรวจกองประจำการ" ตามการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ตำรวจฯ ที่จะให้มีการเกณฑ์ตำรวจร่วมกับการเกณฑ์ทหาร ตามความสมัครใจเพื่อเปิดโอกาสให้พลเรือนมีทางเลือกเข้ามาฝึกเป็นตำรวจ โดยทำหน้าที่เป็นตำรวจ 1 ปีครึ่ง ก่อนปลดประจำการ และหลังปลดประจำการ ก็ยังสามารถสมัครเข้ารับราชการตำรวจรับยศตามลำดับได้

 

ทั้งนี้ ตำรวจเกณฑ์ จะมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ คุมฝูงชนชุมนุม ลาดตระเวน บริการประชาชน และต้องมีข้าราชการตำรวจควบคุมทุกครั้ง โดยการเป็นตำรวจเกณฑ์ อาจจะพิจารณาตามคุณสมบัติ และการศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้อง อาทิผู้ที่จบ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ซึ่งจะทำให้มีตำรวจที่มีความรู้และเข้าใจในพื้นที่ท้องถิ่นของตัวเองเข้ามาทำหน้าที่ดูแลประชาชน ทั้งนี้ในประเด็นดังกล่าว ทางคณะกรรมการปฎิรูปตำรวจ จะเปิดรับฟังความเห็นประชาชนอีกครั้งเพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจมาก

 

 และที่น่าสนใจอีกเรื่อง  คือข้อเสนอไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ โดยเฉพาะการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือ ผบ.ตร. เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ให้ ว่าที่ ผบ.ตร.มาจากการเสนอชื่อของ ผบ.ตร.คนเดิม ที่คัดมาจากคณะกรรมการคัดเลือกของ สตช. เพื่อเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ที่ ผบ.ตร. เป็นประธาน โดยจะคัดเลือก 1 คน เป็น ผบ.ตร.คนใหม่ จากนั้นเสนอชื่อให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ จากเดิมที่นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ก.ตร. มีอำนาจแต่งตั้ง ผบ.ตร.ได้โดยตรง


และในปี 2561 นี้ยังมี 2ภารกิจสำคัญที่จะต้องปฏิรูปให้เสร็จในต้นเดือนเมษายน ได้แก่การปฏิรูปอำนาจหน้าที่ตำรวจ ที่จะถ่ายโอนภารกิจตำรวจอื่นที่ไม่ใช่งานของตำรวจโดยตรง ออกจาก สตช. เช่น ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และตำรวจรถไฟ เพื่อลดภาระให้การทำหน้าที่ของตำรวจลง และภารกิจการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายที่จะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะงานด้านการสอบสวน
 


โดยข้อเสนอเกี่ยวกับการปฎิรูปตำรวจทั้งหมด  ทางคณะกรรมการได้ส่งข้อสรุปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว พร้อมทั้งคาดหวังว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแต่งตั้งมากที่สุด ลดภาพตำรวจรับใช้นักการเมืองลงและ ผบ.ตร. ไม่ต้องมาเป็นหนี้ทำหน้าที่ตอบแทนให้นักการเมือง ทำให้ตำรวจไม่เป็นตำรวจของประชาชน  และแต่งตั้งตำรวจทุกระดับจะคัดเลือกจากผลงาน 100 เปอร์เซนต์โดยมีคณะกรรมการพิจารณาทุกระดับ
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธารา มั่นฤทัย