"บ้านก็ไม่ได้กลับ จะไปชาร์จที่ไหน" หนุ่มฟิสิกส์เดือดวอนขอให้หมอ พยาบาลได้ใช้ไฟ คำนวณให้ดูจะๆ ชาร์จมือถือใช้เงินกี่บาท?? (มีคลิป)

Publish 2018-01-06 13:11:25

กลายเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์ วิจารณ์เป็นวงกว้างเมื่อกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ ถึงโรงพยาบาลและหน่วยงานของสาธารณสุขทั่วประเทศ ในเรื่องมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ที่ระบุคำสั่งของนพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ สธ. 0201.04/ว 3784 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยเนื้อหาของหนังสือระบุว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อความเชื่อมั่น ศรัทธาแก่ประชาชน
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดมาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ดังนี้

1. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ข้อ
2. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวมาชาร์จไฟในสถานที่ราชการ
3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของทางราชการ ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว ข้อ 
4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้พนักงานขับรถยนต์ของหน่วยงาน ไปกระทำภารกิจส่วนตัว ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในหน้าที่หรือภารกิจของทางราชการ
5. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำรถยนต์ส่วนตัวและครอบครัวมาจอดค้างคืนในสถานที่ราชการ
6. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ส่วนตัวมาล้างในสถานที่ราชการ


ซึ่งในข้อที่ 2 นี่เองที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเกินไปหรือไม่ที่จะไม่ให้แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ชาร์จโทรศัพท์ เนื่องจากโทรศัพท์มีความจำเป็นอย่างมากในการติดต่อ และเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน หากไม่อนุญาตให้ชาร์จไฟแล้วเมื่อแบตหมดขึ้นมาจะทำอย่างไร จนเป็นเหตุทำให้ต้องมีการแถลงใหม่อีกครั้งว่าให้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณ

ล่าสุดเพจ ฟิสิกส์แม่งเถื่อน ได้โพสต์คลิปวิดีโอวิธีคำนวณค่าไฟจากการชาร์จโทรศัพท์มือถือ ต่อคน ต่อเครื่องว่าจะใช้ค่าไฟจำนวนกี่บาท ซึ่งพบว่าต่อ 1 เครื่อง ถ้าชาร์จจนเต็มจะใช้เงิน 0.038 บาท หากชาร์จ 100 ครั้ง ต่อวันจะเท่ากับ 3.8 บาท หากใช้ต่อปีเท่ากับปีละ 1,387 บาท ซึ่งถ้าหากว่าเทียบกับการติดต่อสื่อสารและประโยชน์ในการรักษาแล้วถือว่าคุ้มค่าและไม่ได้อยู่ในราคาที่สูงเกินไป


ขอบคุณ : ฟิสิกส์แม่งเถื่อนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุกันยา บุญซ้วน