40 ส.ส.มีใครบ้าง พท.ร้อนตัวปูดข่าว ป.ป.ช.จ่อล้างบาง ฐานชงนิรโทษกรรมสุดซอย

40 ส.ส.มีใครบ้าง พท.ร้อนตัวปูดข่าว ป.ป.ช.จ่อล้างบาง ฐานชงนิรโทษกรรมสุดซอย

Publish 2018-01-16 13:00:57

ไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย แต่อยู่ๆ “เดอะเงาะ” นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย(พท.) ก็ออกมาให้ข่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) กำลังจะพิจารณาชี้มูลความผิด อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย 40 คน ที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายนิรโทษกรรม เมื่อปี 2556 โดยนายวรชัย อ้างว่ามีแหล่งข่าววงในคอยให้ข้อมูลว่า ป.ป.ช.จะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาในไม่ช้า 

พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ถูกเสนอและได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร เมื่อปี 2556 โดยเริ่มแรกที่เสนอนั้น มีหลักการให้นิรโทษกรรมนักโทษการเมือง เพื่อความปรองดอง แต่ไม่รวมคดีอาญา เพราะถือเป็นขั้นแรกในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในกระบวนการสมานฉันท์ ทว่าสุดท้ายด้วยความใจร้อนของพรรคเพื่อไทย จึงมีการสอดไส้กฎหมายด้วยการเหมารวมทุกคดี รวมถึงคดีความของอดีตนายกรัฐมนตรี นายทักษิณ ชินวัตร ด้วย

นั่นเป็นมาของการก่อตัวขึ้นคัดค้านในนามคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. เมื่อนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ออกโรงนำมวลชนที่เห็นต่างจากรัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และพรรคเพื่อไทย มาเดินขบวนกดดันรัฐบาลอย่างหนัก จนต้องถอนกฎหมายฉบับนี้ออกไป

อย่าไรก็ตาม ก่อนที่สภาจะพิจารณากฎหมายดังกล่าว ในเดือนสิงหาคม 2556 นายบวร ยสินทร ประธานเครือข่ายราษฎรอาสาปกป้องสถาบัน ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ดำเนินการตรวจสอบ นายวรชัย และ ส.ส.จำนวน 40 คน ที่ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม แต่เรื่องนี้ได้เงียบหายไปนาน
จนต่อมา ในเดือนกันยายน 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาการรัฐบาล คสช. คณะกรรมการ ป.ป.ช.เห็นชอบให้ตั้งอนุกรรมการไต่สวน โดยนายสรรเสริญ พลเจียก เลขา ป.ป.ช.ในขณะนั้น กล่าวว่า ตามหลักการฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่เสนอกฎหมายอยู่แล้ว หากเสนอตรงไปตรงมา ป.ป.ช.เข้าไปตรวจสอบไม่ได้อยู่แล้ว แต่ถ้าเสนอกฎหมายในลักษณะปิดบังซ่อนเร้นเพื่อประโยชน์ใครคนใดคนหนึ่ง ก็ต้องมาพิจารณาว่า เป็นการเสนอกฎหมายที่ถูกต้องหรือไม่ ถือเป็นการตรวจสอบดุลยพินิจในการเสนอกฎหมายการที่ป.ป.ช.จะเข้าไปตรวจสอบกรณีนี้ เนื่องจากมีข้อสงสัยถึงการใช้ดุลยพินิจในการเสนอกฎหมาย ว่ามีเจตนาซ่อนเร้นอะไรหรือไม่ จึงต้องไปตรวจสอบมีเจตนาเรื่องการปรองดองจริงหรือไม่ ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ก็ถือว่าไม่มีความผิด

 

อย่าไรก็ตาม ภายหลังนายวรชัย เหมะ ออกมาปูดข่าว ว่า ป.ป.ช.เตรียมชี้มูลความผิดกรณีดังกล่าว ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา พล.ต.อ.วัชพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช.ยืนยัน ว่า ป.ป.ช.คงไม่มีการชี้มูลในเร็ววันนี้ เพราะคณะอนุกรรมการไต่สวนที่มี น.ส.สุภา ปิยะจิตติ เป็นประธานตรวจสอบ ยังอยในกระบวนการสอบ ซึ่งคงไม่สรุปสำนวนในเร็ววันนี้


40 ส.ส.ที่เข้าชื่อเสนอกฎหมาย นิรโทษกรรม ประกอบด้วย

1.นายวรชัย เหมะ 2.นายบุญแก้ว สมวงศ์ 3.นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ 4.น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ 5.นายสมศักดิ์ ใจแคล้ว 6.นายบุญชู นิลถนอม
7.นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร 8.นางเอมอร สินธุไพร 9.นายสมคิด เชื้อคง 10.นายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์
11.นายพหล วรปัญญา 12.นางพัชรินทร์ มั่นปาน 13.นางสมหญิง บัวบุตร 14.นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ 15.น.ส.มาลินี อินฉัตร 16.นางชมพู จันทาทอง

17.นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข 18.นางอนุรักษ์ บุญศล 19.น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร 20.นายพายัพ ปั้นเกตุ
21.นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์ 22.นายสงวน พงษ์มณี 23.นายสุนัย จุลพงศธร 24.นางเทียบจุฑา ขาวขำ
25.นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย 26.นายสมโภช สายเทพ 27.นายปวีณ แซ่จึง 28.นายอนุสรณ์  ปั้นทอง 29.นายชูศักดิ์ แอกทอง
30.นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ 31.นายรส มะลิผล

32.นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย 33.นายประสาท ตันประเสริฐ 34.นายชินวัฒน์ หาบุญพาด 35.นายก่อแก้ว พิกุลทอง 36.นายพิสิษฐ์ สันตพันธุ์ 37.นายธวัชชัย สุทธิบงกช 38.นายนิยม เวชกามา 39.นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง 40.นายโกศล ปัทมะติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

แสน มวลมิตร