ใครอยากโกอินเตอร์ลองดู!! กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนไทย ไปทำงานที่อาหรับสมัครฟรี!! (รายละเอียด)

ใครอยากโกอินเตอร์ลองดู!! กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนไทย ไปทำงานที่อาหรับสมัครฟรี!! (รายละเอียด)

Publish 2018-01-18 17:15:45

วันนี้(นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN Emirates Company Ltd. (อ่านว่า บริษัท คลาวน์ เอมิเรต คอมปะนี จำกัด) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ซึ่งบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกระป๋องเครื่องดื่ม จำนวน 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา ประกอบด้วย ช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,750 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 24,405 บาท /ผู้ช่วยช่างบำรุงรักษาเครื่องจักรกล จำนวน 8 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 22,187 บาท /ช่างเครื่องกล จำนวน 4 อัตรา และเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 22,187 (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 3 มกราคม 2561) ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี ซึ่งนายจ้างจัดอาหารให้วันละ 3 มื้อ พร้อมจัดหาที่พักให้ตามความเหมาะสม ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 6 วัน หรือ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปและกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้างคุณสมบัติ : เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-35 ปี วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมถึงระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการจัดส่งไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัคร อาทิ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา สำเนาทำเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาขึ้นทะเบียนทหาร รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มกราคมนี้ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 1034 หรือโทรสายด่วน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน


ขอบคุณข้อมูลจาก กรมประชาสัมพันธ์ 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน