ทนายของนายพานทองแท้ ชินวัตรส่งหนังสือให้รองปลัดกระทรวงยุติธรรมเรื่อง  ขอให้ตรวจสอบการสอบสวนคดีฟอกเงินกรุงไทย!!

ทนายของนายพานทองแท้ ชินวัตรส่งหนังสือให้รองปลัดกระทรวงยุติธรรมเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการสอบสวนคดีฟอกเงินกรุงไทย!!

Publish 2018-01-25 15:03:24

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รับหนังสือจากทนายความของนายพานทองแท้ ชินวัตร กรณีขอให้ตรวจสอบการสอบสวนคดีฟอกเงินกรุงไทย
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รับหนังสือขอความเป็นธรรม จากนายชุมสาย ศรียาภัย ทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจากนายพานทองแท้ ชินวัตร
 ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
รับหนังสือขอความเป็นธรรม จากนายชุมสาย ศรียาภัย ทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจากนายพานทองแท้ ชินวัตร 
กรณีขอให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้รักษาการ
ตาม พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษฯ กำกับสั่งการให้กรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ไม่มีการแทรกแซงจากบุคคลอื่น และขอให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้พิจารณา
สอบพยานทุกปากของนายพานทองแท้ ชินวัตร ในคดีฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมติดภารกิจ จึงมอบหมาย
ให้เป็นผู้มารับหนังสือแทน ทั้งนี้ จะได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมในครั้งนี้ 
รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อมีข้อสั่งการต่อไป


ขอบคุณ : รัฐบาลไทย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน