ซาบซึ้ง!!!น้ำตาไหล สมเด็จพระเทพฯ ฟ้าหญิงของปชช. พระราชทานเงิน 10ล้านตั้งรพ.เพื่อผู้ป่วยยากไร้

ซาบซึ้ง!!!น้ำตาไหล สมเด็จพระเทพฯ ฟ้าหญิงของปชช. พระราชทานเงิน 10ล้านตั้งรพ.เพื่อผู้ป่วยยากไร้

Publish 2018-01-28 09:00:23

ในเพจเฟสบุค สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ โพสต์ข้อความว่า

"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล จังหวัดเชียงใหม่

เช้าวันที่26 มกราคม 2561 เวลา08.30น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารสำนักงานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิค เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตรยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหาร ข้าราชการ ประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ  ศ.คลินิค เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตรยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแนวทางการแก้ปัญหาความแออัดของปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น โดยพระราชทานเงินให้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยขนาด60 เตียง จำนวน2อาคารพระราชทานชื่อโรงพยาบาลแม่แจ่มใหม่ว่า  โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งมูลนิธิ 

 

 


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา และโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อดูแลผู้ป่วยที่ยากไร้ พระราชทานชื่อมูลนิธิว่า"มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล" และพระราชทานเงิน 10,000,000 บาท "

 

ขอบคุณ: ภาพ และ ข้อมูลจากเพจ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน