จะช้าหรือเร็วก็ไม่รู้สึก!! โพลชี้ปชช.อยากให้มีเลือกตั้งโดยเร็ว แต่ถ้าเลื่อนออกไปก็ยังเฉยๆ เพราะรัฐยังทำให้บ้านเมืองสงบได้ดี

จะช้าหรือเร็วก็ไม่รู้สึก!! โพลชี้ปชช.อยากให้มีเลือกตั้งโดยเร็ว แต่ถ้าเลื่อนออกไปก็ยังเฉยๆ เพราะรัฐยังทำให้บ้านเมืองสงบได้ดี

Publish 2018-01-28 10:01:31

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,341 คน ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2561 ในหัวข้อ"ประชาชนคิดอย่างไร ? กรณี เลื่อนเวลาเลือกตั้ง" ภายหลัง สนช. มีมติให้แก้ไขมาตรา 2 จึงต้องขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ออกไป 90 วัน  สรุปผลได้ ดังนี้  1)  ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี สนช.ขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ออกไป 90 วัน ส่งผลให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไป และอาจจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2562
    อันดับ 1    อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย     48.27%
    อันดับ 2    ถ้าเลื่อนการเลือกตั้งแล้วส่งผลดี ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ก็ยอมรับได้ 27.81%
    อันดับ 3    กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ เป็นการสืบทอดอำนาจ 26.07%
     

   2)  ประชาชนเห็นด้วย‎‍
    อันดับ 1    ไม่เห็นด้วย 47.05%  เพราะ อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว เลื่อนมาหลายครั้งแล้ว กระทบต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ประเทศ ฯลฯ
    อันดับ 2    เฉยๆ  32.44% เพราะ เลือกตั้งช้าหรือเร็วก็ได้พรรคการเมืองเดิม ๆ การเมืองไม่เปลี่ยนแปลง นักการเมืองเห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ ฯลฯ   
    อันดับ 3    เห็นด้วย 20.51% เพราะ สถานการณ์ยังไม่แน่นอน ยังมีความขัดแย้ง มีปัญหา ระยะเวลาที่เลื่อนออกไปไม่มาก ควรทำตามขั้นตอน ฯลฯ  
     

   3)  ประชาชนผิดหวังกับการเลื่อนเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่?
    อันดับ 1    เฉยๆ 39.97% เพราะ รัฐบาลยังสามารถควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองได้ดี บ้านเมืองสงบ ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ต้องมีการเลือกตั้ง ฯลฯ
    อันดับ 2    ผิดหวัง 37.14% เพราะอยากเลือกตั้ง อยากได้นายกฯที่มาจากการเลือกตั้ง อยากให้บ้านเมืองสงบเป็นประชาธิปไตย ไม่รักษาสัญญา ฯลฯ   
    อันดับ 3    ไม่ผิดหวัง    22.89% เพราะ คาดว่าน่าจะเลื่อนอยู่แล้ว กฎหมายยังไม่แล้วเสร็จ การเลือกตั้งอาจไม่ช่วยแก้ปัญหาของประเทศได้ ฯลฯ  


   4)  กรณีเลื่อนการเลือกตั้งทำให้ความนิยมของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลเป็นอย่างไร?
    อันดับ 1    เหมือนเดิม 56.22% เพราะ จะเลือกตั้งหรือไม่ก็ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบาก ข้าวของแพง เศรษฐกิจไม่ดี บ้านเมืองต้องพัฒนา ฯลฯ
    อันดับ 2    ลดลง 39.45% เพราะ ประชาชนรู้สึกผิดหวัง ไม่เป็นไปตามโรดแมป ความเชื่อมั่นลดลง แสดงว่าต้องการสืบทอดอำนาจ ฯลฯ  
    อันดับ 3    เพิ่มขึ้น 4.33% เพราะ  อยากให้รัฐบาลบริหารประเทศต่อไป เป็นกำลังใจให้นายกฯ ทำเพื่อส่วนรวม ฯลฯ
   

     5)  ถ้ามีการเลื่อนการเลือกตั้ง ประชาชนคิดว่าบรรยากาศทางการเมืองไทยต่อไปนี้จะเป็นอย่างไร?
    อันดับ 1    ยังมีการทะเลาะเบาะแว้ง โจมตีกันไปมา     36.87%
    อันดับ 2    อาจมีกลุ่มที่ไม่พอใจออกมาเคลื่อนไหว วิพากษ์วิจารณ์ กดดันรัฐบาล35.19%
    อันดับ 3    รัฐบาลยังบริหารประเทศต่อไป อยู่ภายใต้มาตรา 44  34.68%

 

 

 

ขอบคุณ สวนดุสิตโพลติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์

ติดตามข่าวอื่นๆ