ซูเปอร์โพลเผยคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นความชัดเจนของอนาคตประเทศ -ชี้คุณภาพนักการเมืองทำความสุขน้อยลง

"ซูเปอร์โพล"เผยคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นความชัดเจนของอนาคตประเทศ -ชี้คุณภาพนักการเมืองทำความสุขน้อยลง

Publish 2018-01-28 12:16:43

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPERPOLL) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในหัวข้อ "อนาคตประเทศ กับ คุณภาพนักการเมือง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,299 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 10 -27 มกราคม พ.ศ. 2561
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.90 ยังมองไม่เห็นความชัดเจนในอนาคตของประเทศ ขณะที่ร้อยละ 35.0 เห็นชัดเจนแล้ว และร้อยละ 4.1 ไม่แน่ใจ ทั้งนี้

เมื่อถามถึงความชัดเจนของความขัดแย้งเดิมๆ จากนักการเมือง พบว่า ร้อยละ 67.1 ระบุ เห็นชัดเจน ร้อยละ 29.9 ระบุไม่ชัดเจน และร้อยละ 3.0 ไม่แน่ใจ ส่วนคุณภาพนักการเมืองปัจจุบันกับความสุขของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 58.0 ระบุ คุณภาพนักการเมือง ทำให้มีความสุขน้อยถึงไม่สุขเลย ในขณะที่ร้อยละ 30.8 ระบุทำให้สุขปานกลาง และร้อยละ 11.2 ระบุ คุณภาพนักการเมืองปัจจุบันทำให้สุขมาก ถึงมากที่สุด
 


แต่ที่น่าพิจารณา คือ เมื่อถามถึงเงินในกระเป๋า กับสภาพคล่องของผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงยุคนักการเมืองเป็นรัฐบาล พบว่า ร้อยละ 21.7 ระบุ มีมากกว่า ในขณะที่ ร้อยละ 29.4 ระบุมีน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม จำนวนมากเกือบครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 48.9 ระบุไม่แตกต่างกันกับยุคนี้

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์