ยังไม่เคาะกกต.ขอเพิ่มงบเลือกตั้ง!! วิษณุโยนสำนักงบดูก่อน

ยังไม่เคาะ"กกต."ขอเพิ่มงบเลือกตั้ง!! "วิษณุ"โยนสำนักงบดูก่อน

Publish 2018-02-01 18:22:02

1 ก.พ. 61 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุจะของบประมาณในการจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไป ประมาณ 5,800 ล้านบาทว่า  เบื้องต้นได้เห็นหนังสือที่ กกต. จะส่งมาให้รัฐบาลได้พิจารณาแล้ว  เรื่องดังกล่าวจะต้องส่งไปให้สำนักงบประมาณได้พิจารณา ทั้งนี้หากการเลือกตั้งเกิดขึ้นก่อนเดือนก.ย.62 ก็จะใช้งบประมาณปี 62  

"ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ประเมินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดการเลือกตั้งไว้ที่ประมาณ 3  พันล้านบาท โดยนำการจัดการออกเสียงประชามติครั้งล่าสุดมาเป็นฐาน และ กกต. มีสิทธิเสนอของบประมาณเพิ่มเติมเมื่อเห็นว่า งบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอ" รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเมื่อถามว่า นอกจากนี้ กกต. เห็นว่า มี 4 ประเด็นในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่อาจขัดรัฐธรรมนูญ เช่น การขยายเวลาบังคับใช้ 90 วัน การจัดมหรสพ  เป็นต้น นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่มีใครตอบได้ว่า จะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ นอกจากศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อมีข้อสงสัยก็ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญ 

"ในอดีตเคยให้พรรคการเมืองได้จัดมหรสพตอนหาเสียง แต่เมื่อเห็นว่า มีปัญหาจึงได้ยกเลิกไปในภายหลัง ต่อมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นว่า ควรจะมีขึ้นมาอีกเพื่อไม่ให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเงียบเหงา และในที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมาธิการร่วม" รองนายกรัฐมนตรี กล่าว  


นายวิษณุ ยังกล่าวถึงกรณีนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการ กกต.ระบุว่า ที่ต้องมีประเด็นให้จัดมหรสพ ก็เพราะผู้มีอำนาจ ต้องการให้กฎหมายถูกส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่า ไม่ทราบ และไม่รู้ ส่วนที่มีการวิจารณ์กันว่า การจัดมหรสพจะทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างพรรคการเมืองนั้น ที่ผ่านมาก็มีกรณีเช่นนี้จึงต้องยกเลิกการจัดมหรสพไป เพราะ  1.เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ     2.คำนวณค่าใช้จ่ายยาก         3.แม้จะเป็นผลดีที่รณรงค์ให้คนอยากมาใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ก็เปิดทางให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการแจกเงิน แจกทอง เรื่องการจัดมหรสพมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ส่วนตัวเห็นว่า มีข้อเสียมากกว่า 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน