รีบไปก่อนหมดสิทธิ์!!! ธอส. ใจถึงยืดเวลารับของขวัญปีใหม่ 1,000 บาท ให้แก่ลูกค้าผ่อนดี!?! (รายละเอียด)

รีบไปก่อนหมดสิทธิ์!!! ธอส. ใจถึงยืดเวลารับของขวัญปีใหม่ 1,000 บาท ให้แก่ลูกค้าผ่อนดี!?! (รายละเอียด)

Publish 2018-02-06 16:28:30

วันที่ 6 ก.พ. 61 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 26 ธ.ค. 2560 มีมติอนุมัติ โครงการของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้า ธอส. ผู้มีรายได้น้อย เพื่อส่งเสริมการมีวินัยทางการเงินในการผ่อนชำระเงินกู้ของลูกค้า พร้อมส่งมอบความสุขให้กับประชาชน กระตุ้นกำลังซื้อ และให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดย ธอส. จะมอบของขวัญปีใหม่จำนวน 1,000 บาท ให้แก่ลูกค้า (ผู้กู้หลัก) และทุกบัญชีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2561

ซึ่งพบว่ามีลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขมารับของขวัญปีใหม่แล้วจำนวน 55,153 ราย หรือคิดเป็นจำนวนเงินที่ลูกค้ามีโอกาสนำไปใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 55 ล้านบาท และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ลูกค้าของ ธอส. ที่มีสิทธิ์ได้รับของขวัญปีใหม่จากธนาคารอีก 109,954 ราย แต่ยังไม่เข้ามาติดต่อรับของขวัญปีใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจึงส่งมอบความสุขเพิ่มเติมด้วยการขยายระยะเวลาติดต่อขอรับเงิน  โครงการของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้า ธอส. ผู้มีรายได้น้อย จากกำหนดเดิมสิ้นสุดถึงวันที่ 31 ม.ค. 2561 โดยขยายไปจนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2561
สำหรับลูกค้า (ผู้กู้หลัก) ที่จะได้รับของขวัญปีใหม่จำนวน 1,000 บาทนั้น ทุกบัญชีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ประกอบด้วย 1. วงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 1 ล้านบาท 2. ตั้งแต่วันทำสัญญากู้เงินกับธนาคาร ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 3. มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดีย้อนหลัง 48 เดือน เป็นปกติสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนด และตรงตามกำหนดเวลาชำระทุกเดือน และ 4. ต้องชำระเงินงวดของเดือนธ.ค. 2560 ในระหว่างวันที่ 1-31 ธ.ค. 2560

 

 


ทั้งนี้ ลูกค้าที่ปฏิบัติได้ตรงตามเงื่อนไขสามารถติดต่อขอรับของขวัญปีใหม่จำนวน 1,000 บาทได้ด้วยตัวเอง ที่สาขาของ ธอส. ทุกแห่งทั่วประเทศ เพียงนำใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินงวดรอบเดือนธันวาคม 2560 ที่มีข้อความในใบเสร็จว่า ของขวัญปีใหม่-วินัยการผ่อนชำระ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานองค์การของรัฐ (ตัวจริง) มาแสดงกับเจ้าหน้าที่
 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธิดารัตน์ พูลศิริ