บิ๊กต๊อกเข้าเฝ้า พระสังฆราชฯ ขอประทานพรหลัง รับพระราชทาน เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์!!!

"บิ๊กต๊อก"เข้าเฝ้า พระสังฆราชฯ ขอประทานพรหลัง รับพระราชทาน เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์!!!

Publish 2018-02-17 10:18:10

ผบ.สูงสุด นำ "พลเอก มิน อ่อง ไลง์" เข้าเฝ้า พระสังฆราชฯ ขอประทานพร /หลัง รับพระราชทาน เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ และ พบ "ป๋าเปรม"

"บิ๊กต๊อก"พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทหารสูงสุด นำ พลเอก มิน อ่อง ไลง์ ผบ.ทหารสูงสุด เมียนมา เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อถวายสักการะ

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงประทานพรและทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ประทาน ให้ทั้ง ฝ่ายทหารเมียนมา และทหารไทย
ทั้งนี้ พลเอก มิน อ่อง ไลง์ เป็นนายทหาร ที่เลื่อมใส ในพระพุทธศาสนา อย่างยิ่ง

พลเอก มิน อ่อง ไลง์ มาเยือนไทยอีกครั้ง เพื่อรับพระราชทาน เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นปถมาภรณ์ช้างเผือก ในฐานะที่มีความสัมพันธ์อันดี และ พบ เยี่ยมเยียน พลเอกเปรม ที่บ้าน สี่เสาฯ ในฐานะลูกบุญธรรม


 


 

ขอบคุณ : Wassana Nanuamติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

Jakkrit