โฆษกรัฐยอมรับหากผลประเมินSEAชี้ไม่เหมาะก็ต้องเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาฯ

"โฆษกรัฐ"ยอมรับหากผลประเมิน"SEA"ชี้ไม่เหมาะก็ต้องเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาฯ

Publish 2018-02-20 16:55:06

20 ก.พ. 61   พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงกรณีให้กระทรวงพลังงานดำเนินการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ถึงความเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นระดับที่สูงขึ้นกว่าการดำเนินการแบบเดิม เพื่อให้ผู้ที่เห็นต่างเกิดความรู้สึกสบายใจว่าได้มีการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทางยุทธศาสตร์ในพื้นที่ดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ ซึ่งหากผลการศึกษา SEA ออกมาเห็นว่ามีความเหมาะสม ถึงจะให้ไปศึกษา EHIA และหากผลการศึกษาผลกระทบออกมาเห็นว่าไม่เหมาะสมก็ให้ยกเลิกโครงการไป
ทั้งนี้ ผู้ที่การดำเนินการศึกษาจะต้องเลือกผู้ที่มีความเป็นกลางและทั้ง 2 ฝ่ายยอมรับ กลุ่มผู้ที่เห็นต่างกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้เห็นชอบตรงกัน

สำหรับในส่วนของคดีที่มีการฟ้องร้องกันนั้น นายกรัฐมนตรี  ได้กล่าวว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดของคดีความ อย่าดูแต่เพียงเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เพราะวันนี้ทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจในเจตนารมณ์ร่วมกัน เพียงแต่ต้องการให้ผลการศึกษาได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับความเป็นจริงเพื่อจะได้ตกลงร่วมกันในวันข้างหน้าว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
 


 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์

ติดตามข่าวอื่นๆ