ยังไม่ตรงตามเป้า!!วัชรพลลั่นปี64ไทยต้องได้คะแนนปราบโกงต้องถึง50%

ยังไม่ตรงตามเป้า!!"วัชรพล"ลั่นปี64ไทยต้องได้คะแนนปราบโกงต้องถึง50%

Publish 2018-02-22 13:39:44

22 ก.พ.61  พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. กล่าวถึงองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ประกาศคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ CPI ปี 60 โดยประเทศไทยได้ 37 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 96 จาก 180 ประเทศ ขึ้นจากกลำดับ 101 ว่า แม้ลำดับของไทยจะดีขึ้น แต่เรามีเป้าหมายว่าในปี 2564 จะต้องได้คะแนนถึง 50 % แม้จะเป็นความท้าทาย แต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ว่าจะช่วยได้อย่างไรบ้าง และหากไม่ถึง 50 % ในปี 2564 ก็จะต้องมาดูว่าจะทำอะไรได้บ้าง ดังนั้น คะแนนใน ปี 2560  จึงยังถือว่าไม่ตรงตามเป้าหมาย จากนี้ ป.ป.ช.จะมีอนุกรรมการ วิเคราะห์ที่มาของแต่ละคะแนนที่ลดลง 3 ดัชนี ประกอบด้วย ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการจัดการของรัฐบาล เพื่อดูว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง เพราะการยกระดับคะแนน CPI ถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติอยู่แล้ว
พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวอีกว่า ส่วนคะแนนที่ลดลง ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าเป็นผลมาจากการตรวจสอบคนในรัฐบาล การจำกัดสิทธิสื่อมวลชน ส่วนตัวเห็นว่า ทุกประเทศก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ครบถ้วน ส่วนความหลากหลายทางประชาธิปไตย เวลาที่มีการสำรวจ จะต้องดูหลายปัจจัย เช่น สำรวจประชากรได้หลากหลายหรือไม่ สอบถามอย่างไร แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ให้ความเชื่อถือในผลสำรวจ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคะแนนที่เพิ่มซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักนิติรัฐนั้นมีความน่าสนใจ ดังนั้น จึงจะมาดูว่าผู้ที่รับผิดชอบในการสำรวจแต่ละกลุ่มนั้น มีวิธีการคัดเลือกอย่างไร ดูกลุ่มใดเป็นตัวอย่าง แต่อย่างน้อยก็ดีใจที่คะแนนเป็นบวกขึ้นมา

เมื่อถามว่า ในประเด็นเรื่องกระบวนการทางการเมือง ซึ่งไทยลดลงมากพอสมควรตรงนี้เป็นผลจากกระบวนการตรวจสอบคนในรัฐบาลหรือไม่ พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า คิดว่าต้องดูในหลายปัจจัย เพียงแต่ว่าสื่อมวลชนให้ความสนใจในการเมืองมาก ซึ่งคิดว่าการรายงานข่าวของสื่อมวลชนมีผลต่อคะแนนส่วนนี้ด้วย เพราะเขาต้องนำความสนใจของสังคมมาวิเคราะห์ด้วย อย่างไรก็ตาม อีกสักระยะหนึ่งเมื่อทุกอย่างมีความคลี่คลายไปตามกฎหมาย ทุกอย่างก็จะดีขึ้น


เมื่อถามว่า คะแนนที่ดีขึ้นมีเรื่องของนิติรัฐ และการเรียกรับสินบน เป็นผลของการดำเนินการกวาดล้างของรัฐบาล และการทำงานของ ป.ป.ช.หรือไม่ พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า คิดว่ามีส่วน เมื่อเขาเห็นว่ารัฐบาลจริงจัง มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เน้นการปราบโกง รวมถึงกฎหมายลูก แม้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป.ป.ช.จะให้กรอบเวลาในการดำเนินงาน ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ป.ป.ช.ไม่สบายใจ แต่ สนช.เห็นว่าต้องกำหนดเวลาในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความมีประสิทธิภาพ คนจะได้เกรงกลัว ซึ่งเป็นความคาดหวังของ ป.ป.ช.อยู่แล้ว เพื่อทำให้คนที่คิดจะโกงเห็นว่าจะต้องรับโทษ และไม่กล้ากระทำความผิด

พล.ต.อ.วัชรพล ยังกล่าวอีกว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนคนในรัฐบาล เพื่อให้คะแนนดีขึ้นหรือไม่ ก็ต้องมาวิเคราะห์ดูเรื่องใดที่เป็นความสนใจของประชาชน จะต้องเรียกเจ้าหน้าที่มารับทราบว่าจะต้องเน้นเรื่องเหล่านี้เป็นพิเศษติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์