สวนดุสิตโพลชี้พรรคการเมืองผุดใหม่เป็นสีสัน คึกคึก มีทางเลือกเพิ่ม แต่ไม่เห็นด้วยตั้งเพื่อหนุนบิ๊กตู่ขอให้เป็นกลาง

"สวนดุสิตโพล"ชี้พรรคการเมืองผุดใหม่เป็นสีสัน คึกคึก มีทางเลือกเพิ่ม แต่ไม่เห็นด้วยตั้งเพื่อหนุน"บิ๊กตู่"ขอให้เป็นกลาง

Publish 2018-02-25 09:53:17

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับกระแสข่าวการตั้งพรรคการเมืองใหม่ ส่งผลให้บรรยากาศทางการเมืองไทยคึกคัก โดยเฉพาะการจัดตั้งพรรคใหม่ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ที่ถูกจับตาและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ซึ่งผลสำรวจในหัวข้อ "พรรคการเมืองใหม่ ในสายตาประชาชน"  พบว่า1. การรับรู้เกี่ยวกับการจัดตั้ง “พรรคการเมืองใหม่”
 อันดับ 1 ไม่รู้     53.87%  เพราะ  ไม่ได้ติดตามข่าว ไม่สนใจ เบื่อข่าวการเมือง 
 อันดับ 2 รู้         46.13%  เพราะ  อยากรู้ความคืบหน้า ติดตามข่าวเป็นประจำ
 

2. ประชาชนคิดอย่างไร กับ การจัดตั้ง “พรรคการเมืองใหม่” ดังต่อไปนี้ 

 พรรคพลังพลเมือง (สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์) 

 1.เป็นสิทธิ์ตามกฎหมาย  เป็นตัวเลือกใหม่   43.39 %

 2.ไม่ค่อยรู้จัก ไม่รู้นโยบาย                       36.24% 

 3.อาจเป็นนอมินี จัดตั้งโดยคนกลุ่มเดิม ๆ     29.89%

 

พรรคมวลมหาประชาชน (สุเทพ เทือกสุบรรณ) 

1.เป็นทางเลือกให้กับประชาชน  มีประสบการณ์   45.69%

2.อาจกระทบกับฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์        38.28%

3.เป็นที่รู้จัก เป็นพรรคที่น่าจับตามอง                 28.23% 

 

 3. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ามีการจัดตั้ง “พรรคการเมืองใหม่” เพื่อสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 อันดับ 1      ไม่เห็นด้วย 58.95%  เพราะ พรรคการเมืองควรเป็นอิสระ เป็นกลาง มีนโยบายชัดเจน เน้นทำเพื่อประชาชน พัฒนาบ้านเมอืง ไม่ควรสนับสนุนใคร     คนใดคนหนึ่ง เป็นการสืบทอดอำนาจ ฯลฯ

 อันดับ 2      เห็นด้วย 35.37%     เพราะ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพรรค เป็นสิทธิที่สามารถทำได้ ทำให้มีพรรคใหม่ ๆ มีตัว  เลือกมากขึ้นฯลฯ
 

อันดับ 3 เฉยๆ  5.68% 


 4. การจัดตั้ง “พรรคการเมืองใหม่” มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ส.ส. ของประชาชนหรือไม่ 
อันดับ 1 ไม่มีผล 57.26%  เพราะ  มีบุคคลและพรรคการเมืองที่ชื่นชอบอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับนโยบายของพรรคและตัวผสู้มัครมากกว่า ฯลฯ 

อันดับ 2 มีผล 42.74%  เพราะ  เป็นทางเลือกใหม่ อยากลองเลือกพรรคใหม่ ๆ ดูบ้าง เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน ฯลฯ  
 
 5. การจัดตั้ง “พรรคการเมืองใหม่”  มีผลต่อการเมืองไทยอย่างไร
  อันดับ 1 เพิ่มสีสันทางการเมือง บรรยากาศคึกคัก           48.88%
  อันดับ 2 มีพรรคการเมืองเพิ่มขึ้น หลากหลาย ประชาชนมีตัวเลือกมากขึ้น  41.38% 
  อันดับ 3 เกิดการแข่งขันมากขึ้น เปน็การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง   35.23%            

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์

ติดตามข่าวอื่นๆ