ไทยนิยม10วันปชช.ทำประชาคมพุ่ง2.8 ล้านคน!!มท.จี้พัฒนาระบบรายงานผลลงพื้นที่แบบออนไลน์

"ไทยนิยม"10วันปชช.ทำประชาคมพุ่ง2.8 ล้านคน!!"มท."จี้พัฒนาระบบรายงานผลลงพื้นที่แบบออนไลน์

Publish 2018-03-02 11:11:46

2 มี.ค.61 ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กล่าวสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ว่า ขณะนี้การลงพื้นที่ทำประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมฯ ระดับตำบล ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันไม่เว้นวันหยุด

ล่าสุดเป็นวันที่ 10 ผลการลงพื้นที่ทำประชาคม ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ลงพื้นที่แล้วกว่า 2.4 หมื่นชุมชนหมู่บ้าน มีพี่น้องประชาชนร่วมทำประชาคมแล้วกว่า 2.8 ล้านคน
 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ศูนย์สารสนเทศฯ กรมการปกครอง พัฒนาโปรแกรมรายงานผลไทยนิยมแบบเรียลไทม์ ให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล เป็นผู้ดำเนินการบันทึกผลการลงพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีเมื่อลงพื้นที่ โดยใช้สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เข้าโปรแกรมที่มีชื่อว่า "รายงานผลไทยนิยมยั่งยืน" บันทึกข้อมูลรายงานการลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายเข้าระบบ ทำให้ผู้บริหารในส่วนกลาง จังหวัด อำเภอ สามารถทราบผลการปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลได้ทันที สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ทำให้เกิดความสะดวก ลดระยะเวลาการรายงานผล ลดขั้นตอนการทำงาน และไม่ต้องสิ้นเปลืองใช้กระดาษรายงาน ซึ่งเมื่อได้ปัญหาความต้องการมาแล้ว ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลจะบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน ก่อนจะนำส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบันทึกเข้าระบบปัญหาความต้องการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป


"กระทรวงมหาดไทยพยายามนำเทคโนโลยีการสื่อสารและนวัตกรรมต่างๆ มาเชื่อมโยงกับการทำงานในด้านต่างๆ ในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการประชาชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย" นายบุญธรรม กล่าว

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน